Studium v zahraničí (Erasmus)

Předmět Endokrinologie a metabolizmus lze absolvovat v rámci stáží na zahraničních univerzitách.


Souhlas s absolvováním předmětu v zahraničí (požadovaný naší fakultou) poskytujeme bez větších omezení tedy i v případech, kdy ekvivalentní předmět na zahraniční univerzitě má jen částečně shodný obsah.


Podmínky uznání předmětu: po návratu ze stáže je nutné doložit potvrzení o jeho absolvování a sylabus studia ze zahraničního pracoviště, z něhož bude patrné, že problematika endokrinologie-metabolizmu je dostatečně zastoupena a je jí věnována hodinová dotace alespoň 75 hodin.


Pokud byl předmět absolvován v menším rozsahu, může být požadována náhrada jeho části na našem pracovišti.


Potvrzení souhlasu s absolvováním předmětu uděluje as. MUDr. Jan Škrha, Ph.D. při konzultačních hodinách, tj. ve středu 7:45 - 8:10 na sekretariátu 3. interní kliniky, alternativně je možné se domluvit e-mailem: jan.skrha2@lf1.cuni.cz


Bude-li Vaše žádost schválena, je pro zápočet kromě doložení absolvování výuky ve výše uvedeném rozsahu třeba složit zápočtový test v prostředí Moodle.

Termín testu možno domluvit e-mailem: jan.skrha2@lf1.cuni.cz
Poslední změna: 10. březen 2022 10:11 
Sdílet na: