• Odborníci

Odborníci

Odborné skupiny na 3. interní klinice:


diabetologická (ved. prof. MUDr. M. Prázný, CSc., Ph.D.)

endokrinologická (ved. prof. MUDr. V. Hána, CSc.)

pro výzkum hypertenze (ved. prof. MUDr. J. Widimský, CSc.)

kardiologická (ved. MUDr. T. Janota, CSc.)

lipidologická (ved. prof. MUDr. R. Češka, CSc.)

pro poruchy nutrice (ved. MUDr. J. Křížová, Ph.D.)

obezitologická (ved. prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.)

osteologická (ved. doc. MUDr. V. Zikán, Ph.D.)
Poslední změna: 5. říjen 2023 10:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: