Telefonní seznam22496 ....

přednosta: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

2922

sekretariát přednosty: Ing. Marie Mentlíková

2922

fax

224 919 780

dokumentátorka: Eva Kubáková

2921

1. zástupce přednosty: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

2122

zástupce přednosty: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

2946

zástupce přednosty (kardiologická část kliniky): MUDr. Tomáš Janota, CSc.

2931

primář: doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.

2918

vrchní sestra: Mgr. Světla Krutská (skrut@vfn.cz)

2923

emeritní přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

3320, 2922

ekonom: Michael Boháček, Dr. Ing. (michael.bohacek@vfn.cz)

2900

počítačová síť, IT: Jindřich Groschaft

2830, 602 776 243

vrátnice: U Nemocnice 1

2974

Odborné skupiny

diabetologická (ved. prof. MUDr. M. Prázný, CSc., Ph.D.)

2463

endokrinologická (ved. prof. MUDr. V. Hána, CSc.)

2919

pro výzkum hypertenze (ved. prof. MUDr. J. Widimský, CSc.)

2960

kardiologická (ved. MUDr. T. Janota, CSc.)

2931

lipidologická (ved. prof. MUDr. R. Češka, CSc.)

2946

pro poruchy nutrice (ved. MUDr. J. Křížová, Ph.D.)

2926

obezitologická (ved. doc. MUDr. Martin Matoulek, PhD.)

2991

osteologická (ved. doc. MUDr. V. Zikán, Ph.D.)

9285Poslední změna: 3. listopad 2021 10:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: