• Pacienti
 • Odborné ambulance a specializovaná centra

Odborné ambulance a specializovaná centra

Detailní informace jsou na webových stránkách Všeobecné fakultní nemocnice.


Odborné ambulance


Specializovaná centra
Odborná centra a ambulance

 • Diabetologické centrum,

 • Endokrinologické centrum,

 • Centrum pro léčbu obezity,

 • Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze,

 • Centrum pro léčbu srdečního selhání,

 • Centrum preventivní kardiologie,

 • Nutriční centrum,

 • Centrum pro závislé na tabáku,

 • Osteocentrum,

 • Centrum pro cévní přístupy.

 • Ambulance angiologická,

 • Ambulance pro poruchy lipidů,

 • Ambulance kardiologická,

 • Ambulance pro těhotné kardiačky ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou.


Diagnostická pracoviště

 • Osteocentrum,

 • Echokardiografická laboratoř včetně jícnové a zátěžové echokardiografie,

 • Ultrasonografické pracoviště

 • EKG laboratoř (včetně holterovského monitorování, ergometrie a spiroergometrie), monitorování TK (systém Spacelabs), elektrofyziologické vyšetřování (tilt test), funkční vyšetřování endokrinního systému, vaskulární sonografie.
Poslední změna: 18. leden 2023 18:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: