Pracovníci kliniky


Jméno

Oddělení

ANDERLOVÁ Kateřina MUDr. Ph.D.

ANTOŠOVÁ Marie MUDr.

FP

ALTSCHMIEDOVÁ Tereza MUDr.

BÍLKOVÁ Jitka

staniční sestra odd. JIMP

BOHÁČEK Michael, Dr., Ing.

BROULÍK Petr prof. MUDr. DrSc.

BROULÍKOVÁ Alena MUDr. CSc.

FP

BRUTVAN Tomáš MUDr.

BURÝŠKOVÁ SALAJOVÁ Kristína MUDr.

ČEŠKA Richard prof. MUDr. CSc.

zástupce přednosty

ČINOVCOVÁ Jana

staniční sestra odd. D2

DAT Do MUDr.

FLEKAČ Milan MUDr. Ph.D.

FP

GRAUOVÁ Barbora MUDr. Ph.D.

FP

GROSCHAFT Jindřich

správce počítač. sítě

HÁNA VÁCLAV prof. MUDr. CSc.

HAVLÍČKOVÁ Ivana

příjm. a manažer. amb.

HEJKALOVÁ Tereza

LEM

HOLAJ Robert doc. MUDr. CSc. MBA

odd. C

HOLINKA Štěpán Ing.

správce ZT

HOROVÁ Eva MUDr. Ph.D.

zástupce vedoucího odd. D1

HOŘÍNEK Aleš Ing.

LEM

HRADEC Jaromír prof. MUDr. CSc.

CHYTILOVÁ Eva MUDr. Ph.D.

JANOTA Tomáš MUDr. CSc.

ved. lékař KJ, zástupce přednosty

JEŽKOVÁ Jana MUDr. Ph.D.

FP

JISKRA Jan doc. MUDr. Ph.D.

ved. lékař odd. D2

JOHNOVÁ Simona

staniční sestra odd. D1

KÁBRTOVÁ Eva Bc.

úseková sestra FP

KLÍMOVÁ Judita MUDr.

KOTRLÍKOVÁ Eva MUDr.

MJ

KRÁL Jiří doc. MUDr. CSc.

KRÁLÍKOVÁ Eva prof. MUDr. CSc.

FP

KRÁTKÁ Zuzana MUDr. Ph.D.

zástupce vedoucího odd. C

KRÁTKÝ Jan MUDr. Ph.D.

zástupce vedoucí JIMP

KRAUSOVÁ Adela MUDr.

KREJČÍ Hana MUDr. Ph.D.

FP

KRŠEK Michal, prof. MUDr. CSc.

přednosta

KRUPIČKOVÁ Zdislava MUDr. Ph.D.

zástupce vedoucího odd. B

KRUTSKÁ Světla Mgr.

vrchní sestra

KŘENKOVÁ Jana

Osteocentrum

KŘÍŽOVÁ Jarmila MUDr. Ph.D.

ved. lékař JIMP

KVASNIČKA Jan MUDr.

LEJSEK Václav MUDr.

LÍMANOVÁ Zdenka doc. MUDr. CSc.

FP

MALÍK Jan prof. MUDr. CSc.

odd. KJ

MARUNA Pavel prof. MUDr. CSc.

odd. D3

MATOULEK Martin doc. MUDr. Ph.D.

FP

MICHALSKÁ Dana MUDr. Ph.D.

Osteocentrum

NIKRÝNOVÁ Minh MUDr.

NOVÁKOVÁ Alena Mgr.

PACNEROVÁ Jana

Metabolická amb.

PELCL Tomáš MUDr. Ph.D.

PETRÁK Ondřej doc. MUDr. Ph.D.

vedoucí odd. C

PETRÁŠEK Jan prof. MUDr. DrSc.

PRÁZNÝ Martin prof. MUDr. CSc. Ph.D.

vedoucí  lékař odd. D3

PROCHÁZKOVÁ Renata

LEM

PŠENIČKA Otakar MUDr.

RAŠKA Ivan MUDr. Ph.D.

Osteocentrum

RAŠKOVÁ Mária MUDr.

SUCHARDOVÁ Andrea

staniční sestra odd. D3

SUCHARDA Petr MUDr. CSc.

SVAČINA Štěpán prof. MUDr. DrSc. MBA

SVOBODOVÁ Šárka MUDr. Ph.D.

FP

ŠATNÝ Martin MUDr.

ŠKRHA Jan prof. MUDr. DrSc. MBA

ŠKRHA Jan MUDr. Ph.D.

zástupce vedoucího odd. D3

ŠNEJDRLOVÁMichaela MUDr. Ph.D.

ŠOUPAL Jan MUDr. Ph.D.

zástupce vedoucího odd. D2

ŠTĚPÁNKOVÁ Lenka MUDr.

FP

ŠTULC Tomáš doc. MUDr. Ph.D.

primář

TOUŠKOVÁ Věra MUDr.

TVRDÍKOVÁ Jana

Centrum prev. kardiologie FP

TŮMOVÁ Eva MUDr. Ph.D.

VLASÁKOVÁ Renata MUDr.

VRABLÍK Michal prof. MUDr. Ph.D.

zástupce přednosty

WIDIMSKÝ Jiří prof. MUDr. CSc.

ZELINKA Tomáš prof. MUDr. CSc.

vedoucí odd. B

ZIKÁN Vít doc. MUDr. Ph.D.

ved. lékař Osteocentrum

ZÍTEK Matěj MUDr.

ZLATOHLÁVEK Lukáš doc. MUDr. Ph.D.

vedoucí lékař odd. D1

ZVOLSKÁ Kamila MUDr. Ph.D.

FP

ŽABKOVÁ Kristýna MUDr.

ŽŮRKOVÁ Pavla MUDr.
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: