Volitelné předměty

3. interní klinika zajišťuje výuku následujících volitelných předmětů:


Léčba závislosti na tabáku v praxi

Medicína životního stylu

Moderní technologie v diabetologii

Mýty a omyly ve výživě

Nutriční kazuistiky

Obezitologie

Pochopení EKG a jeho význam pro praxi

Preventivní medicína 1,2

Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze

Stáž na jednotce intenzivní metabolické péče

Stáž ze základů klinické medicíny

Výzkum v nutricionistice

Základy intenzivní medicíny v simulacích
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: