PhD studium

Za organizaci Ph.D. programu Nutriční a metabolické vědy odpovídá:


doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. (lukas.zlatohlavek@lf1.cuni.cz)


v rámci DSP Nutriční a metabolické vědy jsou ve Studijním informačním systému (SIS) uvedené následující povinně-volitelné předměty:


B90226 Základy genetiky v medicíně, genetické predisposice a gen- prostředí interakce pro Ph.D. programy

B90227 Aplikovaná dietologie u onemocnění zažívacího traktu

B90228 Věda mimo laboratoř - praktikum pro Ph.D. programy

B90229 Klinická osteologie z pohledu vědeckých základů dietologie - výuka se koná 12. 1.2024 (13-16.30hod) v posluchárně 3. Interní kliniky VFN


B90235 Statistiky, kvantitativní a kvalitativní výzkum

B90236 Vědecké principy enterální a parenterální výživy - zájemci se přihlásí garantce MUDr. Jarmile Křížové, Ph.D. na email jarmila.krizova@vfn.cz.


B90237 Jednotka intenzivní metabolické péče - zájemci se přihlásí garantce MUDr. Jarmile Křížové, Ph.D. na email jarmila.krizova@vfn.cz.


B90238 Využití léčivých rostlin v biomedicínském výzkumu, toxikologii

B90239 Přehled klinické dietologie a výživy - výuka se koná 7.2.2024 (8-16.30hod) v posluchárně 3. Interní kliniky VFN


B90240 Psychologie, psychiatrie s apelem na problematiku výživy

B90241 Aplikované principy v gerontologii a geriatrii

B90242 Interakce léků a potravin pro Ph.D. programy

B90243 Intervence metabolických onemocnění v praxi

B90244 Klinický seminář 1

B90245 Klinický seminář 2


Informace k předmětům jsou uvedeny na webových stránkách 1. LF UK, v sekci Doktorandi - Předměty pro doktorandy.Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: