Vítejte na stránkách kliniky

3. interní klinika je specializována na diagnostiku a léčbu (ambulantní i na lůžku) onemocnění v oborech endokrinologie, osteologie, diabetologie, akutních i chronických poruch metabolizmu a výživy (včetně péče na Jednotce intenzivní metabolické péče), klinické cytogenetiky, kardiologie (včetně péče na koronární jednotce intenzivní péče), angiologie a hypertenze (se zvláštním zřetelem k humorálním onemocněním kardiovaskulárního ústrojí).

Kontaky na objednání k lékařům do ambulancí 3. interní kliniky nalaznete v Odborných ambulancích.