Výuka na 3. interní klinice


Aktuální informace o výuce na 3. interní klinice jsou vyvěšeny na nástěnce v přízemí kliniky.

Podrobnosti o jednotlivých předmětech vyučovaných na III. IK najdete v podsložkách vpravo.

Tabulku výuky interních předmětů na III. IK letní semestr 2019-2020 naleznete ZDE.

Pro účast na stážích jsou nezbytné bílý plášť, fonendoskop; v případě stáže na JIP též přezutí.

Upozorňujeme také studenty na povinnost nosit během veškeré výuky viditelně upevněný průkaz studenta.

Nová šatna pro studenty se nachází v suterénu budovy III. IK (U Nemocnice 1, na konci dlouhé schody, po schodech dolů směr RHB, vpravo). Šatna se otevírá pomocí čipové karty ISIC. Je vybavena skříňkami. Je potřeba, aby si každý student donesl zámeček.


Za organizaci výuky studijního programu lékařství odpovídá:
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
e-mail: michal.vrablik@vfn.cz


Veškeré záležitosti studentů 1. LF a studentů programu Erasmus vyřizuje:
as. MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.
e-mail:
jan.skrha2@lf1.cuni.cz

Konzultační hodiny: středa 7:45 – 8:10 na sekretariátu kliniky


Za organizaci výuky v bakalářských a magisterských studijních programech odpovídá:
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
e-mail:
lukas.zlatohlavek@lf1.cuni.cz


Žádáme studenty, aby nevyhledávali vyučující mimo výše uvedené hodiny, zvláště pak ne na lůžkových odděleních.

 

Výuka