Přihlášky do studia

Přihlášky do 1. ročníku doktorského studia přijímá oddělení vědy UK 1.LF, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, každý rok vždy do 30. dubna. Přihlášky jsou k vyzvednutí již od 21. února na oddělení vědy 1.LF UK v úředních hodinách.

Zájemce si musí najít školitele mezi učiteli kliniky a bude do naplnění kapacity pozván na pohovor k přednostovi. Přednost dáváme studentům, kteří se zapojili do výzkumné činnosti během studia. Bližší informace u koordinátora studia Ph.D. na klinice prof. Widimského (jiri.widimsky@lf1.cuni.cz).

PhD studium