Přihlášky do studia

Přihlášky do 1. ročníku doktorského studia přijímá oddělení vědy 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha.

Koordinátor studia Ph.D. na 3. Interní klinice: prof. Widimský (jiri.widimsky@lf1.cuni.cz).

PhD studium