Věda a výzkum

     Vědecko-výzkumné aktivity se rozvíjejí v tradičním zaměření kliniky, tedy v endokrinologii, diabetologii, obezitologii, osteologii, kardiologii a angiologii. V nich dosahuje klinika ročně kolem 40-60  původních článků v časopisech s impakt faktorem a sovky dalších publikací. Na klinice bývá  řešeno kolem 20 grantů a výzkumných projektů z uvedených oblastí.

Publikace pracovníků 3. iterní kliniky na stránkách 1. lékařské fakulty.

Věda a výzkum