Telefonní seznam

 

22496xxxx

 

přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

2922


sekretariát přednosty: Ing. Marie Mentlíková 

2922


fax

 

224 919 780

dokumentátorka: Eva Kubáková

2921

 

1. zástupce přednosty: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

2463


zástupce přednosty: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

2946

 

zástupce přednosty (kardiologická část kliniky): MUDr. Tomáš Janota, CSc.

2931

 

primář: doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.

2918

 

vrchní sestra: Mgr. Světla Krutská (skrut(zavinac)vfn.cz)

2923

 

ekonom: Michael Boháček, Dr. Ing. (michael.bohacek@vfn.cz)

2900

 

počítačová síť, IT: Jindřich Groschaft

2830

602 776 243

vrátnice U nemocnice 1

2974

 

 

 

 

odborné skupiny

 

 

diabetologická (ved. prof. MUDr. J. Škrha, DrSc., MBA)

2463 

 

endokrinologická (ved. prof. MUDr. V. Hána, CSc.)

2919 


pro výzkum hypertenze (ved. prof. MUDr. J. Widimský, CSc.)

2960

 

kardiologická (ved. MUDr. T. Janota, CSc.)

2931

 

lipidologická (ved. prof. MUDr. R. Češka, CSc.)

2946

 

pro poruchy nutrice (ved. MUDr. J. Křížová, Ph.D.)

2926

 

obezitologická (ved. prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc., MBA)

2922

 

osteologická (ved. doc. MUDr. V. Zikán, Ph.D.)

9285

 

  

stav k 1.8.2018

Telefonní seznam