Nadační fond profesora Charváta

Nadační fond prof. Charváta podporuje získanými prostředky činnost kliniky zejména nákupem nových přístrojů.

Správní rada Nadačního fondu prof. Charváta při 3. interní klinice:

 • prof. MUDr. Richard Češka, CSc., 3. interní klinika
 • ing. Ladislav Friedrich, CSc., Oborová zdravotní pojišťovna
 • prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. , 3. interní klinika
 • ing. Jan Klak, daňový poradce
 • RNDr. Vladimír Kotlář, HYPO stavební spořitelna, a.s.
 • doc.MUDr. Jiří Král, CSc.. 3. interní klinika
 • prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., 3. interní klinika, předseda správní rady
 • ing. Václav Rejholec, CSc., Zentiva a.s.
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., 3. interní klinika
 • ing. Zdeněk Šimek, Česká pojišťovna, a.s.
 • JUDr. Jaromír Šír, Allianz pojišťovna, a.s.
 • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 3. interní klinika
 • ing. Václav Talíř, Raiffeisenbank, a.s.
 • Mgr. Zdeněk Vokurka, Sonus
 • ing. Alena Wollerová, Česká spořitelna, a.s.

Dozorčí rada Nadačního fondu prof. Charváta při 3. interní klinice:

 • MUDr. Helena Nebeská, MBA., Johnson & Johnson
 • René Petrides, daňový poradce, předseda dozorčí rady
 • ing. Miroslav Řezník, Česká pojišťovna, a.s.

Rozhodnete-li se přispět na nadační fond svým sponzorským darem a zašlete jej na účet nadačního fondu číslo 159070289/0600 (GE Money Bank), nezapomeňte, prosím, současně uvést své jméno a adresu. Zašleme Vám děkovný dopis, který slouží i jako potvrzení pro daňové účely.

Dárci Nadačního fondu profesora Charváta za rok 2016

Holubová Vlasta

Poláková Radka, RNDr.

Šebek Pavel, Ing.

Společnosti:

Nadace ČEZ

Dárci Nadačního fondu profesora Charváta za rok 2015

Divišová Helena, JUDr.
Doležel Lubomír, Ing.
Eminger Jiří, Ing.
Neumann Jiří, Ing.
Rejholec Václav, Ing., CSc.
Semerádová Alena
Šebek Pavel, Ing.
Škrha Jan, prof. MUDr., DrSc.
Vaněk Zdeněk, Ing
Vozár Petr
Zimová Naděžda
Společnosti:
GALÉN-SYMPOSION
J&M agency, s.r.o.
Nadace ČEZ
PREVENCE - SDRUŽENÍ
STOB, PhDr. Málková Iva
TARGET – MD, s.r.o.

 

Dárci Nadačního fondu profesora Charváta za rok 2014

Doležel Lubomír, Ing.

Kopal Vladimír, Ing.

Kotlář Vladimír, RNDr.

Neumann Jiří, Ing.

Opolecká Helena (Dvořáková Helena)

Rejholec Václav, Ing.

Skála Tomáš

Škrha Jan, prof. MUDr., DrSc.

Štětina Jiří, Ing.

Tomášek Václav, Ing.

Společnosti:

A.IMPORT

GALÉN SYMPOSION

GENETIKA, VÝZKUM, CH

LYMFOM HELP

Nadace ČEZ

PREVENCE-SDRUŹENÍ

Stavitelství Řehoř

STOB, PhDr. Málková Iva

TARGET - MD

 

Dárci Nadačního fondu profesora Charváta za rok 2013

Haškovec Slavoj, Prof. PhDr., DrSc.

Ježek Richard

Kolář Ivan, Ing. arch. (Zbyněk Kolář)

Kovář Zdeněk

Macháček Jan

Meisnerová Věra

Minárová Hana

Svoboda Jiří, Prof.

Škrha Jan, Prof. MUDr., DrSc.

Štětina Jiří, Ing.

Vávra Vladimír

Vozár Petr

Zimová Naděžda

Želízko Miloš, Ing.

Společnosti:

ČEZ, a.s.

NADACE ČESKÉ POJIŠŤOVNY

Spol. PETR NEUMANN

PREVENCE (sdružení)

 

Dárci Nadačního fondu profesora Charváta za rok 2012

Aggermannová Dagmar

Bednařík Josef, MUDr., MBA

Blahoš Jaroslav, Prof. MUDr., DrSc.

Borovanský Jan, Prof. MUDr., CSc.

Bouzková Helena, PhDr.

Brzek Antonín, MUDr.

Čiháková L., MUDr. a Čihák Radomír, Prof. MUDr., DrSc.

Doležalová Jana, PaedDr.

Doležel Lubomír, Ing.

Frank Miroslav

Hejsková Vladimíra, Ing.

Hlaváčková Ludmila, Doc. PhDr., CSc.

Holub Michal, Prof. MUDr., Ph.D.

Hrdá Milada, Mgr.

Hryzáková Růžena

Hynie Sixtus, Prof. MUDr., DrSc.

Klener Pavel, Prof. MUDr., DrSc.

Klenerová Věra, Doc. MUDr., DrSc.

Kölbel František, Prof. MUDr., DrSc.

Kotlář Vladimír, RNDr.

Králíková Eva, Doc. MUDr., CSc.

Kraml Jiří

Křemen Jaromír, Doc. MUDr., CSc.

Lapka Roman, RNDr.

Lipská Ludmila, Doc. MUDr., Ph.D.

Marcová Jindřiška

Marešová Dana, Doc. MUDr., CSc.

Martásek Pavel, prof. MUDr., DrSc.

Mengerová Marta, Mgr.

Neumann Jiří

Nečas Jiří, Prof. MUDr., DrSc.

Netuka Ivan, Prof. RNDr., DrSc.

Pajerová Miloslava

Pelclová Daniela, Prof. MUDr., CSc.

Pohanka Michal, Doc. MUDr., Ph.D.

Pokorný Jaroslav, Prof. MUDr., DrSc.

Pujman Petr, Ing.

Rejholec Jiří, Ing., CSc.

Říhová Milada, Prof. PhDr., CSc.

Severinová Kitty

Schreiber Vratislav, Prof. MUDr., DrSc.

Škrha Jan, Prof. MUDr., DrSc.

Šnajdauf Jiří

Špála Milan, Doc. MUDr., CSc.

Štětina Jiří, Ing.

Štípek Stanislav, Prof. MUDr., DrSc.

Tošovský Jan, MUDr.

Veselý Václav

Vokurka Martin, Doc. MUDr., CSc.

Vozár Petr

Žák Jiří, MUDr., CSc.

Společnosti:

A. IMPORT

CEGEDIM

GALÉN – SYMPOSION

JMK AUDIT, s.r.o.

LYMFOM HELP

NADACE ČESKÉ POJIŠŤOVNY

PREVENCE-SDRUŽENÍ

 

 

 

Dárci Nadačního fondu profesora Charváta za rok 2011

Gruber Josef

Kačer Petr, Ing.

Kaloč Karel

Kárník Miloš, Ing., Mgr.

Klemperer Aleš

Komers František

Lapka Roman, RNDr.

Palán Josef, Ing. (Palánová Vlasta)

Pujman Petr, Ing.

Rejholec Václav, Ing.

Schier František

Svačina Štěpán, prof. MUDr., DrSc., MBA

Šichová Věra

Škrha Jan, prof. MUDr., DrSc., MBA

Štětina Jiří, Ing.

Šulc Petr, Ing.

Švambera Petr

Truhlářovský Ladislav

Vacířová Anna (Vacíř Josef)

Yakovets Olga

Zimová Naděžda

Společnosti:

A.IMPORT, s.r.o.

ČESKÝ SVAZ AEROBIKU

GALÉN-SYMPOSION

NF ERUDIO

PREVENCE

V-KLUB s.r.o.

ahoj

 

Dárci Nadačního fondu profesora Charváta za rok 2010

Bauerová Michaela

Bednářová Eva

Benková Růžena

Berková Milena

Hájková Blanka

Helan Bedřich, Ing.

Holečková Marie

Holešovská Dagmar

Horáková Barbora

Karasová Zdenka

Kostohryz Jaroslav, JUDr.

Koval Tomáš

Kyprová Věra, Doc. Ing., CSc.

Leichterová Marta, Mgr.

Manda Josef

Maščák František

Musil Ludvík

Neradová Miloslava

Procházka Karel, JUDr.

Ptáčník Miloš

Ryska Antonín, RNDr.

Součková LudmilaZaoral Milan, Ing., DrSc.

Suchá Dana

Šimek František, Ing.

Škrha Jan, Prof. MUDr. DrSc., MBA

Štěpánek Petr, Doc. RNDr.

Štětina Jiří, Ing.

Šváb Kamil

Vališ Daniel

Vyhnal Jiří

Želízko Miloš

Společnosti:

A.IMPORT.CZ, spol. s r.o. (Stanislav Vlček, ředitel)

BERLIN-CHEMIE

ČEZ

ČESKÁ POJIŠŤOVNA (NADACE ČP)

GALÉN – SYMPOSION

JMK AUDIT, s r.o. (Ing. Miloš Kárník)

NOVARTIS

PREVENCE, zájmové sdruž. právnických osob

STK-PECHA (Miroslav Pecha)

 

 

Dárci Nadačního fondu profesora Charváta za rok 2009

Hasalová Ilduza

Chmelová Markéta

Kovářík Vilém

Libora Petr (Liborová Marie)

Navrátilová Miroslav

Nedvěd Vladislav

Neumann Jiří, Ing.

Pásek Martin, JUDr.

Peterová Věra, MUDr.

Petrtýlová Alena, MUDr. (Petrtýl Jiří)

Procházka Karel, JUDr.

Smítalová Vlasta

Stejskalová Jitka, Mgr.

Suchá Dana

Syrová Věra

Škrha Jan, Prof. MUDr., DrSc.

Šopov Veselín, Ing.

Štětina Jiří, Ing.

Vernerová Květoslava (Emil Satory)

Zaoral Milan, Ing., DrSc.

Společnosti:

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

GALÉN – SYMPOSION

JMK AUDIT, s r.o. (Kárníková Marie, Ing.)

KALMETIZAČNÍ SEKCE (Bednářová Jana)

Klub absolventů U3V při 1.LF UK

Léčebně preventivní zařízení (Lukmanov Lukman)

PEARS HEALTH CYBER, s r.o.

PREVENCE, zájmové sdruž. právnických osob

ROCHE, s r.o.

STEM/MARK a.s.

STICARES INTERACT B.V., Rhoon

STOB (Málková Iva, PhDr.)

ZENTIVA, k.s.

 

Dárci Nadačního fondu profesora Charváta za rok 2008

Bednář Jiří, Ing.

Boguszak Jiří

Broulík Petr, Prof. MUDr., DrSc.

Dvořáková Hana, MUDr.

Fanta Richard, Ing.

Flaume Valter

Hendl Jan, Doc. RNDr., CSc.

Hrabák Jaroslav

Kačer Petr, Ing.

Klvačová Jiřina

Lederer Aleš

Letovská Eva

Límanová Zdeňka, Doc. MUDr., CSc.

Mladek Meda

Němcová Jiřina, MUDr.

Neuwirthová Radana, Doc. MUDr., CSc.

Procházka Karel, JUDr.

Skuhrovec František

Smejkal Vladimír, MUDr.

Spáčilová Simona

Stříbrný Jaroslav

Šebová Jana

Šedinová Jiřina, Doc. PhDr.

Škrha Jan, Prof. MUDr., DrSc., MBA

Štětina Jiří, Ing.

Vytlačil Jiří, MUDr.

Zelinka Tomáš, Doc. MUDr., CSc.

Společnosti:

ČEZ, a.s.

GALEN – SYMPOSION, s.r.o.

GLAXOSMITHKLINE, s.r.o.

KALMETIZAČNÍ SEKCE (Bednářová Jana)

MERCK PHARMA K.S.

POSAD-TECH-MONTAGE (Posád Jiří)

PRO.MED.CS PRAHA

REGATA ČECHY, a.s.

SERVIER, s r.o.

STOB (Málková Iva, PhDr.)

UNIVERZITA 3.VĚKU - KLUB ABSOLVENTŮ (Josef Městka)

Dárci Nadačního fondu profesora Charváta za rok 2007

Beneš Štěpán Ctibor, Ing.

Boguszak Jiří

Broulík Petr, Prof.MUDr., DrSc.

Burešová Ludmila, MUDr.

Fantová Milena

Hořínek Pavel

Hovorka Roman, RNDr.

Janková Alena

Jaroš Zdeněk

Kliment Štěpán

Koláček Václav

Límanová Zdena, Doc.MUDr., CSc.

Marek Josef, Prof.MUDr., DrSc.

Mařasová Libuše, ČAS-kalmetizace

Mikšíček Stanislav

Novotná Jitka

Procházka Karel, JUDr.

Škrha Jan, Prof. MUDr., DrSc.

Štěpánek Petr, Doc. RNDr.

Společnosti:

ABBOTT Laboratories

CE WOOD, a.s.

GALÉN – SYMPOSION

LEXXUS

SANOFI-AVENTIS

UNIVERZITA 3.VĚKU (RNDr. Kubíková)

VŠTJ Medicina Praha

Dárci Nadačního fondu profesora Charváta za rok 2006

Áčko Ján, Ing.

Beránek Ludvík

Broulík Petr, Prof.MUDr., DrSc.

Čemus Jan, Ing.

Doležal Jaroslav

Dub Jaroslav

Dudek Jaroslav

Fiedlerová Stanislava

Gutej Štěpán

Hajzler Jan, Ing.

Havlínová Alena (od Vlasty Pospíšilové)

Houfková Hana

Jureczek Jindřich

Klug Pavel, Ing.

Kuthan Antonín

Límanová Zdena, Doc.MUDr., CSc.

Mádr Oto

Marek Josef, Prof.MUDr., DrSc.

Mařasová Libuše, ČAS-kalmetizace

Niedermayer Luděk, RNDr.

Procházka Karel, JUDr.

Sedláček Milan, PhDr.

Skácelová Marta

Srbek František

Srbková Hana

Šedivý Ilja

Škrha Jan, Prof. MUDr., DrSc.

Štěpánek Petr, Doc. RNDr.

Štětina Jiří, Ing.

Zahradníková Jarmila

Zach Ivan, Ing.

Zemanová Elvíra

Společnosti:

ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S.

FILM MAKERS (Martin Vitouš)

GALÉN-SYMPOSION

GLAXOSMITHKLINE

HARCOURT INC./ELSEVIER

INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB

JOHNSON & JOHNSON

LEXXUS, a.s.

NOVO NORDISK s r.o.

PREVENCE, a,s.

PRO.MED.CS PRAHA, a.s.

REGATA ČECHY, a.s.

UNIVERZITA 3.VĚKU (RNDr. Kubíková)

VŠTJ Medicina Praha

 

 

Nadační fond profesora Charváta