Lidé pracující na našem pracovišti

Jméno

ODD.

Telefon

ANDERLOVÁ Kateřina MUDr. Ph.D.

FP

22496 6455

ANTOŠOVÁ Marie MUDr.

FP

22496 6455

ALTSCHMIEDOVÁ Tereza MUDr.

LEM LAB

22496 2921, 2922


 

 

 

 

BOHÁČEK Michael, Dr., Ing.

22496 2900


 

 

BROULÍK Petr prof. MUDr. DrSc.

 

22496 2954

BROULÍKOVÁ Alena MUDr. CSc.

FP

22496 6377

Čechová Miloslava
LEM
22496 2930

ČEŠKA Richard prof. MUDr. CSc.

zástupce přednosty

22496 2946

ČINOVCOVÁ Jana

staniční sestra odd. D2

22496 2919

 

                

 

 

 

 

 


FLEKAČ Milan MUDr. Ph.D.

FP

22496 6727, 6728


               

GRAUOVÁ Barbora MUDr. Ph.D. 

FP

22496 6640

GROSCHAFT Jindřich

správce počítač. sítě

22496 2830


602 776 243HÁNA VÁCLAV prof. MUDr. CSc.

odd. D2

22496 2919

HAVLÍČKOVÁ Ivana

příjm. a manažer. amb.

22496 2390
HEJKALOVÁ Tereza
                 LEM
22496 2912

 

 

 

HOLAJ Robert doc. MUDr. CSc. MBA

odd. C

22496 2945


 


HOLINKA Štěpán Ing.

správce ZT

22496 2958
HOROVÁ Eva MUDr. Ph.D.

22496 2861

HOŘÍNEK Aleš Ing.

LEM

22496 8155

HRADEC Jaromír prof. MUDr. CSc.

KJ

22496 2933

 

 

 

CHYTILOVÁ Eva MUDr. Ph.D.


22496 2932                

JANOTA Tomáš MUDr. CSc.

ved. lékař odd. KJ

22496 2931

 

 

 
JEŽKOVÁ Jana MUDr. Ph.D.

FP

22496 6455

JISKRA Jan doc. MUDr. Ph.D.

ved. lékař odd. D2

22496 2919

JOHNOVÁ Simona

staniční sestra odd. D1

22496 2961

KÁBRTOVÁ Eva Bc.

úseková sestra FP

22496 6693


          

LEM

22496 2804
 


KOTRLÍKOVÁ Eva MUDr.

MJ

22496 2926


                

KRÁL Jiří doc. MUDr. CSc.

ved. lékař odd. B

22496 2932

KRÁLÍKOVÁ Eva prof. MUDr. CSc.

FP

22496 6608

KRÁTKÝ Jan MUDr.
FP
22496 2919KREJČÍ Hana MUDr. Ph.D.

FP

22496 6455

KRŠEK Michal, prof. MUDr. CSc.

přednosta

22496 2922

 

 

 

KRUPIČKA Jan MUDr. Ph.D.

 

22496 2931

KRUPIČKOVÁ Zdislava MUDr. Ph.D.

ECHO

22496 2949

KRUTSKÁ Světla  Mgr.

vrchní sestra

22496 2923

KŘENKOVÁ Jana

OSTEOCENTRUM

22496 9280

KŘÍŽOVÁ Jarmila MUDr. Ph.D.

ved. lékař odd. MJ

22496 2884

                

 


 

 

 

 

LÍMANOVÁ Zdenka doc. MUDr. CSc.

FP

22496 6455

MALÁ Zdeňka

provoz

22496 2978

MALÍK Jan prof MUDr. CSc.

odd. KJ

22496 2931

MAREK Josef prof. MUDr. DrSc.
                    FP
22496 2995

MARUNA Pavel prof. MUDr. CSc.

odd. D3

22496 2919
MATOULEK Martin doc. MUDr. Ph.D.

 FP

22496 2991

MICHALSKÁ Dana MUDr. Ph.D.

OSTEOCENTRUM

22496 9280

  


NOVÁKOVÁ Alena Mgr.
staniční sestra odd. MJ
22496 2964

 

 

PACNEROVÁ Jana
                odd. MJ
22496 2957

 

 


                

PAVLOVIČOVÁ Renáta
                  LEM
22496 2908

 

 

 

PETRÁK Ondřej doc. MUDr. Ph.D.

odd. C

22496 2945

PETRÁŠEK Jan prof. MUDr. DrSc.

 

22496 2976 

 

                   


PRÁZNÝ Martin MUDr. CSc. Ph.D.

odd. D3

22496 2901

PROCHÁZKOVÁ Renata
                 LEM
22496 2955


 

RAŠKA Ivan MUDr. Ph.D.

OSTEOCENTRUM

22496 9280

RAŠKOVÁ Mária MUDr.


 

 

 

 


SUCHARDOVÁ Andrea


staniční sestra odd. D3

22496 2800

SUCHARDA Petr MUDr. CSc.

 

22496 2920

SVAČINA Štěpán prof. MUDr. DrSc. MBA

 

22496 3320

SVOBODOVÁ Šárka MUDr. Ph.D.

 FP

22496 6455

 

 

 


 


ŠKRHA Jan prof. MUDr. DrSc. MBA

 

22496 2463

ŠKRHA Jan MUDr. Ph.D.
22496 2901

ŠNEJDRLOVÁ Michaela MUDr. Ph.D.

 

22496 2931 

ŠOUPAL Jan MUDr. Ph.D.

22496 2901

ŠTĚPÁNKOVÁ Lenka MUDr.

FP

22496 6608

 

 

 

ŠTULC Tomáš doc. MUDr. Ph.D.

primář

22496 2901


 


TOUŠKOVÁ Věra MUDr.

22496 2921, 2922

TRACHTA Pavel MUDr. Ph.D.
                JIMP

22496 6455

 

 

  

TVRDÍKOVÁ Jana

Centrum prev.kardiologie FP

22496 6640


 


 

VRABLÍK Michal prof. MUDr. Ph.D.

vedoucí lékař odd. D1

22496 2961

 WIDIMSKÝ Jiří prof. MUDr. CSc.

ved. lékař odd. C

22496 2945

ZELINKA Tomáš doc. MUDr. CSc.

odd. B

22496 2856

 

 

 

ZIKÁN Vít doc. MUDr. Ph.D.

ved. lékař Osteocentrum

22496 9285

ZLATOHLÁVEK Lukáš doc. MUDr. Ph.D.

odd. D1

22496 2961

ZVOLSKÁ Kamila MUDr.

FP

22496 6608

Seznam pracovníků kliniky