Interní propedeutika


Výuka předmětu Interní propedeutika probíhá v zimním semestru 3. ročníku; sestává z přednášek a stáží a je zakončena zkouškou.

Přednášky se konají  v pondělí od 12:30 do 14:00 v posluchárně 3. interní kliniky (U nemocnice 1, mezipatro, vstup z hlavního schodiště).

Rozpis přednášek pro zimní semestr 2018-2019 naleznete ZDE.

Stáže z Interní propedeutiky probíhají na lůžkových odděleních interních klinik Po - Čt od 7:45 do 10:00.

Rozpis studijních skupin na jednotlivé interní kliniky naleznete ZDE.

Pro účast na stážích jsou nezbytné bílý plášť a fonendoskop a viditelně upevněný průkaz studenta.

Sylabus předmětu naleznete ZDE.

Zápočet uděluje vyučující během poslední stáže z předmětu.

Zkouška se koná v zimním semestru v termínu........., detailní informace naleznete ZDE.


 


Dále jsou uvedeny některé studijní a pracovní materiály k předmětu Interní propedeutika:

Některé webové stránky, na kterých jsou sbírky různých poslechových nálezů (často doplněné dalšími výukovými informacemi): 

Blaufuss Multimedia:
http://www.blaufuss.org
The R.A.L.E. Repository: Respiratory sounds:
http://www.rale.ca/Recordings.htm
David Arnall: Pulmonary Breath Sounds: 
http://faculty.etsu.edu/arnall/www/public_html/heartlung/breathsounds/contents.html
Frontiers in Bioscience, Virtual Library: Heart Sounds 
http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/interna/heart_sounds/h14/sound.htm
McGill University: Heart Sounds:
http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/interna/heart_sounds/h6/heart_tables.html

Mnoho různých podkladů je také k dispozici na stránkách 2.lékařské fakulty; kromě studijních materiálů je tam i mnoho dalších zajímavých podkladů (ekg, echokardiografické a rentgenové nálezy, sbírka poslechových nálezů):  

http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/interna/

http://new.propedeutika.cz/

Zvuky srdeční činnosti naleznete také zde:

Normal vesicular 1

Normal vesicular 2

Normal vesicular 3

ASTHMAWHEEZE

Normal tracheal - bronchial 1

Normal tracheal - bronchial 2

Normal tracheal - bronchial 3

Cracles 1 – fine

Cracles 2 – fine

Cracles 3 – medium

Cracles 4 – medium

Cracles 5 - coarse

Wheeze 1

Wheeze 2

Wheeze 3

Wheeze 4

Wheeze 5

Stridor 1

Stridor 2

Pleural friction 1

Pleural friction 2

Fixed split S2 in A septal defect

Third heart sound 1 (physiological)

Third heart sound 2

Fourth heart sound 1

Fourth heart sound 2

Fourth heart sound 3

Third heart sound 3

Summation gallop

Midsystolic clic

Aortic stenosis 1

Aortic stenosis 2

Aortic stenosis 3

Aortic stenosis 4

Pulmonary stenosis 1

Pulmonary stenosis 2

Aortic regurgitation 1

Aortic regurgitation 2

Mitral regurgitation 1

Mitral regurgitation 2

Mitral regurgitation 3 + mid-systolic clic

Mitral stenosis 1

Mitral stenosis 2 - opening snap

Mitral stenosis 3 + regurgitation

Pericardial rub

Ventricular septal defect

 

 

 

 

Výuka - Interní propedeutika