Charakteristika pracoviště a výroční zprávy

Počet oddělení 7 lůžkových odd., z toho 2 jednotky intenzivní péče (koronární a metabolická) a 1 odd. intermediární koronární péče, laboratoř pro endokrinologii a metabolismus
Počet lůžek 94, z toho 14 intenzivních
Počet pacientů/rok cca 3215 hospitalizovaných a cca 60 000 vyšetřených a ošetřených ročně
Počet ambulancí 11 odborných ambulancí a center

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2013

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2012

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2011

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2010

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2009

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2008

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2007

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2006

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2005

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2004

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2003

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2002

PDF dokumentVýroční zpráva za rok 2001

 

Charakteristika

3. interní klinika je specializována na diagnostiku a léčbu (ambulantní i na lůžku) onemocnění v oborech endokrinologie, osteologie, diabetologie, akutních i chronických poruch metabolizmu a výživy (včetně péče na Jednotce intenzivní metabolické péče), klinické cytogenetiky, kardiologie (včetně péče na koronární jednotce intenzivní péče), angiologie a hypertenze (se zvláštním zřetelem k humorálním onemocněním kardiovaskulárního ústrojí). Součástí kliniky je Laboratoř pro endokrinologii a metabolizmus, zajišťující laboratorní zázemí pro klinický výzkum i výzkum experimentální. Společnými pracovišti VFN a 1. lékařské fakulty UK jsou: Osteocentrum, vybavené špičkovou technikou pro diagnostiku metabolických osteopatií; Endokrinologické centrum, poskytující superkonziliární péči v celé šíři endokrinologie; Diabetologické centrum s kompletní šíří péče o diabetiky 1. i 2. typu včetně péče o diabetickou nohu i péče o diabetiky na inzulínové pumpě, Obezitologické centrum zahrnující i péči o obézní diabetiky a spolupráci s bariatrickou chirurgií a s rekondičním centrem TJ Medicína; Nutriční centrum zahrnující i problematiku domácí parenterální a enterální výživy, Centrum preventivní kardiologie, Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze, Centrum pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání, Centrum pro léčbu závislosti na tabáku..

Současně klinika poskytuje primární lůžkovou péči velkému množství obyvatel Prahy (velkou část Prahy 4). I to umožňuje, že je 3. interní klinika široce interně zaměřeným fakultním pracovištěm s mimořádnou pedagogickou kapacitou od středního zdravotnického školství po postgraduální vzdělávání. Zajišťuje výuku vnitřního lékařství pro studenty lékařství a významně se podílí na výuce všech bakalářských směrů. Postgraduální výuka probíhá především v oborech endokrinologie, obezitologie, poruch lipidového metabolizmu, celého vnitřního lékařství a na jednotkách intenzivní péče (koronární a metabolické).

Hlavním profilem 3. interní kliniky zaměření na prevenci, časnou diagnostiku a léčbu endokrinních, metabolických a cévních onemocnění včetně klinického výzkumu v těchto oblastech.

Charakteristika pracoviště a výroční zprávy