Základy medicíny akutních příjmů z pohledu internisty letní semestr

Základy medicíny akutních příjmů z pohledu internisty 2 je povinně volitelný předmět určený pro studenty 5. a 6. ročníku oboru Všeobecné lékařství. Výuka probíhá po dobu jednoho semestru formou seminářů v celkovém rozsahu 14 hodin; je zakončena zápočtem.

Garantem předmětu je: MUDr. Michaela Dušková, Ph.D.

 

Program seminářů:

Seznámení formou praktické výuky s péčí o nemocné s širokým spektrem diagnóz (kardiologických, gastroenterologických, pneumologických, intoxikací, psychiatrických, etc.), kteří přicházejí nebo jsou přiváženi do nemocnice vozy RZP a RLP pro akutně vzniklé obtíže, nebo jsou odesláni praktickým lékařem pro zhoršení stavu, dále již ambulantně nezvladatelného. Studenti se zapojí do práce na akutním příjmu, vyšetřují pacienty, provádí diferenciálně-diagnostickou rozvahu a navrhují diagnosticko-terapeutický postup.

 

Místo a čas konání seminářů: Předmět je vyučován na Společném interním příjmu (budova III. interní kliniky). Na začátku semestru všichni zapsaní studenti dostanou informační mail s datem prvního semináře, kde probíhá seznámení s pracovištěm a organizací výuky, další semináře jsou dle domluvy s vyučujícím.

K zapsaní není nutné absolvovat Základy medicíny akutních příjmů z pohledu internisty 1.

 

 

Výuka - Volitelné předměty - Základy medicíny akutních příjmů z pohledu internisty 2