Zahraniční spolupráce

· Karel Pacak, M.D., Ph.D., D.Sc., Section on Medical Neuroendocrinology, Reproductive and Adult Endocrinology Program, NICHD, NIH Building 10, CRC, 1-East, Room 1-3140, 10 Center Drive, MSC-1109 Bethesda, Maryland 20892-1109

  • zahraniční pobyt na tomto pracovišti: MUDr. Hana Turková od 1.10.2010

· Karolinska Institutet ve Stockholmu, Department of Molecular Medicine (prof. J. Škrha, dr. M. Flekač, dr. E. Horová)

· dr. Marten Trendelenburg, Basilejská univerzita (dr. E. Potluková)

· Matthew Simmonds, MD, PhD., Oxford (dr. E. Potluková)

· Leendert Trouw, MD, PhD., Leiden (dr. E. Potluková)

· doc. MUDr. J. Malík a MUDr. V. Tuka: spolupráce s Univ. Hospital Maastricht, Holandsko, Vascular Lab. Dept. Surgery (prof. Dr. Jan HM Tordoir, MD, Ph.D.)

· Lékařská fakulta Univerzity v Drážďanech (prof. S. R. Bornstein)

· Prof. M. Malík, Dept. Cardiac Sciences, St. George´s Hospital Medical School, London, UK (neinvazívní elektrofyziologie)

· Prof. Dr. J. Frohlich, St. Paul´s Hospital, University of British Columbia, Vancouver, Kanada (preklinická ateroskleróza)


Věda a výzkum - Zahraniční spolupráce