Zadání a formuláře k diplomovým pracím

Výběr témat diplomových prací:

studenti si práce domlouvají individuálně s vyučujícími 3. a 4. interní kliniky. Práce může být i ve spolupráci s jinou klinikou či nemocnicí. Externí práce schvaluje doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Příklady diplomových prací (více témat najdete v SISu!!!):

Formulář pro zadání diplomové práce - vyplněný formulář studenti odevzdají na sekretariát 3. interní    kliniky

Studenti odevzdají společně s tištěnou verzí závěrečné práce následující formulář:

Studenti odevzdají, panu doc. MUDr. Lukáši Zlatohlávkovi, Ph.D., v den konání SZZk " Výpis splněných studijních povinností" potvrzený studijním oddělením.

Manuál pro psaní závěrečných prací

Vzor - pevné desky závěrečné práce

Opatření děkana č.10/2010 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Termíny odevzdání závěrečných prací

Termíny SZZk oboru Nutriční specialista

SZZk otázky  oboru Nutriční specialista

- Výživa dětí (B02794)

- Výživa dospělých (B02795)

- Hygiena a epidemiologie (B02796)

Informace pro budoucí absolventy

Výstupní list absolventa

Výuka - Diplomové práce pro obor Nutriční specialista