Výzkumné záměry

Prof.. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. - spoluřešitel Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus, metabolických a endokrinních postižení organizmu. Hlavní řešitel: prof. MUDr. M. Anděl, CSc. (3.LF UK) MSM 0021620814, 2005-2011

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – hlavní řešitel Metabolické, endokrinní a genetické aspekty prevence, diagnostiky a terapie kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a renovaskulárních onemocnění MSM 0021620807 2005-2011

Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., MUDr. Tomáš Zelinka,PhD., MUDr. Ondřej Petrák

Spoluřešitelé VZ: Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu. Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. MSM 0021620808, 2005-2011

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc. – spoluřešitel Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. (3.LF UK) MSM 0021620817, 2005-2011

Prof..MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (spoluřešitelé)

Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. VZ: MZO 000064165, 2005-2011


Věda a výzkum - Výzkumné záměry