Výuka bakalářského a navazujícího magisterského studia na 3. interní klinice VFN a 1. LF UKOdpovědnou osobou za organizaci výuky je as.MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
Klinika je garantem studijního programu Nutriční terapeut a Nutriční specialista.
Klinika se spolupodílí na výuce bakalářských a magisterských studijních směrů.

Bakalářské studijní programy:
• Nutriční terapeut
• Ergoterapie
• Fyzioterapie
• Adiktologie
• Všeobecná sestra


Navazující magisterské programy:
• Intenzivní péče
• Nutriční specialista

Výuka pro ČVUT-FBMI

Informace o bakalářském studiu
Fyzioterapie: (pro 1. a 2. ročník)
Společná výuka (přednášky) předmětu „Základy klinické medicíny“ (pro bakalářské studijní směry). Společná výuka předmětu: Interna

Ergoterapie: (pro 1. a 2. ročník)
Společná výuka (přednášky) předmětu „Základy klinické medicíny“ (pro bakalářské studijní směry). Společná výuka předmětu: Interna

Adiktologie: (pro 1. ročník)
Společná výuka (přednášky) předmětu „Základy klinické medicíny“ (pro bakalářské studijní směry). Garantem výuky je: MUDr. Lenka Štěpánková.

Nutriční terapeut: řada předmětů je garantována naší klinikou

Všeobecná sestra: (pro 1. a 2. ročník)
Společná výuka (přednášky) předmětu „Základy klinické medicíny“ (pro bakalářské studijní směry). Dále předmět Interna (prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.)

Informace o navazujícím magisterském studiu

Nutriční specialista: řada předmětů je garantována naší klinikou

Intenzivní péče: (pro 1. ročník)

Intenzivní péče ve vnitřním lékařství - kombinovaná forma
Seznámení se s příčinami a charakteristickými příznaky akutních onemocnění ve vnitřním lékařství. Zdůraznění znalosti o povinností při rozpoznávání, léčení a ošetřování akutních stavů ohrožujících život, teoretických základů a faktické znalosti monitorování zákl. životních funkcí. Znalosti specifických dg. a léčebných postupů v intenzivní péči včetně její organizace a vzájemných vazeb. Vzhledem k subspecializaci, která je pro obor vnitřního lékařství v posledních letech charakteristická, je nezbytné seznámit posluchače nejdříve s obsahem oboru z obecného hlediska a to především na podkladě poznatků z fyziologie a patologie jednotlivých chorobných stavů a následně probrat specifika dílčích podoborů. (garant: prim. MUDr. E. Kotrlíková)

Informace o výuce pro ČVUT-FBMI
Témata: (vyučovaná za 3. interní kliniku a Ústavu fyziky): úvod do klinické propedeutiky, zdravotnická dokumentace, diagnostika u onemocnění srdce, diagnostické metody u onemocnění cév, diagnostické metody u onemocnění dýchacího systému, diagnostické metody u metabolických a hormonálních onemocnění, zobrazovací metody a základy chorob gastrointesitnálního traktu, ledvin a dalších interních chorob.

Výuka - Bakalářské a navazující magisterské studium