Úvodní kurz z předmětu Endokrinologie a metabolizmus


Součástí výuky tohoto předmětu  je e-learningový studijní materiál "Interna - endokrinologie a metabolizmus: úvodní kurz", který mají studenti absolvovat před začátkem třítýdenního bloku seminářů a stáží. 
Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům základní, prakticky orientované znalosti z oblasti endokrinologie a metabolických chorob.

Součástí kurzu je test znalostí; úspěšné absolvování testu je nezbytnou podmínkou pro účast na výuce předmětu "Interna - endokrinologie a metabolizmus".
Absolvování testu bude kontrolováno na začáktu výukového; jako doklad o absolvování testu si každý student musí přinést výpis, který je možno z e-learningového programu vytisknout (z organizačních a časových důvodů není možné kontrolovat výsledky testů na místě během úvodního semináře).

Kurz je připraven v rámci e-learningového prostředí Moodle (http://dl1.cuni.cz). Pro vstup do kurzu je nezbytná registrace do systému Moodle (při registraci je nezbytné, abyste uvedli svoje skutečné jméno, jinak Vás nedokážeme identifikovat jako účastníka kurzu). 

Odkaz přímo na úvodní stránku kurzu je zde (pokud se pokusíte vstoupit do kurzu bez předcházející registrace, systém Vás nejdříve přesměruje na stránku registrace nového uživatele).

Podrobnější informace o tomto kurzu jsou dostupné z jeho úvodní stránky (položka Základní informace o tomto kurzu)

 

 

 

 

Výuka - Endokrinologie a metabolizmus - Úvodní kurz