Ultrasonografie periferních cév

Ultrasonografie periferních cév - praktický předmět, zaměřený na vyšetřování krčních cév, vyloučení hluboké žilní trombózy horních i dolních končetin, ozřejmění ICHDK. Výuka bude probíhat v seminární místnosti a echo laboratoři 3. interní kliniky.

Předmět je vhodný pro budoucí internisty, radiology a angiology.

Předmět je ohodnocen 2 kreditními body (EC).

Garantem předmětu je MUDr. Zdislava Krupičková, Ph.D (Zdislava.krupickova@vfn.cz)

Výuka - Volitelné předměty - Ultrasonografie periferních cév