Zadání a formuláře k závěrečným Bc. pracím

Příklady Bc. prací 3. a 4. interní kliniky (více témat najdete v SISu!!):

Formulář pro zadání Bc. práce - vyplněný formulář studenti odevzdají na sekretariát 3. interní kliniky

Studenti odevzdají na sekretariát 3. interní kliniky společně s tištěnou verzí závěrečné práce následující formulář:

Studenti odevzdávají 2 vyhotovení práce v listinné podobě. Jednu verzi v tzv. celoplátěné vazbě pro účely archivace (knihařská vazba). Druhou verzi ve vazbě, která znemožňuje nežádoucí manipulaci s jednotlivými listy práce (např. kroužková vazba, termovazba).

Studenti se dostaví na studijní oddělení ke kontrole indexu a vyzvednou si "Výpis splněných studijních povinností" 7 dní před termínem SZZk. Tento výpis odevzdají panu doc. MUDr. Lukáši Zlatohlávkovi, Ph.D. v den konání SZZk.

 

Manuál pro psaní závěrečných prací

Vzor - pevné desky závěrečné práce

Opatření č. 10/2010 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Termíny odevzdání závěrečných prací

TERMÍNY SZZk oboru Nutriční terapeut

SZZk otázky oboru Nutriční terapeut

Informace pro budoucí absolventy

Výstupní list absolventa

Výuka - Témata bakalářských prací pro obor Nutriční terapeut