Sylabus studijního předmětu

Sylabus předmětu interní propedeutika

Téma

1.

Postavení propedeutiky v klinické medicíně. Základní principy klinické práce. Dokumentace zdravotní péče. Důležitá právní ustanovení týkající se klinické praxe.

2.

První kontakt s nemocným. Anamnéza a její struktura. Osobní anamnéza.

3.

Nynější onemocnění. Základní funkce a jejich odchylky.

4.

Celkové posouzení nemocného a celkové somatické vyšetření (stav vědomí, poloha, pohyblivost apod.).

5.

Vyšetření hlavy, krku a lymfatického systému. Nejdůležitější příznaky v této oblasti.

6.

Vyšetření hrudníku z pohledu kardiologa. Vyšetření cév. Nejdůležitější příznaky a nálezy.

7.

Vyšetření hrudníku z pohledu pneumologa. Důležité příznaky onemocnění plic, pleury a mediastina

8.

Vyšetření břicha internistou. Nejdůležitější příznaky a nálezy.

9.

Příznaky a vyšetřování pohybového ústrojí z pohledu revmatologa.

10.

Zvláštnosti anamnézy a vyšetřování v dětském a dorostovém věku. Význam rodinné anamnézy.

11.

Vyšetřování stavu výživy. Stravování a režim nemocných. Principy diferencované péče o nemocné.

12.

Přehled pomocných vyšetřovacích metod ve vnitřním lékařství.

13.

Principy laboratorního vyšetřování, indikace, stručný přehled metod.

 

Výuka - Interní propedeutika - Sylabus předmětu