Studium v zahraničí (program Erasmus)

Předmět Endokrinologie a metabolismus lze absolvovat v rámci stáží na zahraničních univerzitách.

Souhlas s absolvováním předmětu v zahraničí (požadovaný naší fakultou) poskytujeme bez větších omezení tedy i v případech, kdy ekvivalentní předmět na zahraniční univerzitě má jen částečně shodný obsah.

Podmínky uznání předmětu: po návratu ze stáže je nutné doložit potvrzení o jeho absolvování a sylabus studia ze zahraničního pracoviště, z něhož bude patrné, že problematika endokrinologie-metabolismu je dostatečně zastoupena a je jí věnována hodinová dotace alespoň 75 hodin.

Pokud byl předmět absolvován v menším rozsahu, může být požadována náhrada jeho části na našem pracovišti.

Potvrzení souhlasu s absolvováním předmětu uděluje doc. MUDr. M. Vrablíkem při konzultačních hodinách, tj. ve středu 7:50-8:10 na sekretariátu 3. interní kliniky, alternativně je možné se domluvit e-mailem: Michal.Vrablik@vfn.cz

Bude-li Vaše žádost schválena, je pro zápočet kromě doložení absolvování výuky ve výše uvedeném rozsahu třeba složit zápočtový test.

Termín zápočtového testu je potřeba dojednat s minimálně měsíčním předstihem před Vaším návratem ze zahraniční stáže prostřednictvím emailu: Lenka.Valesova@vfn.cz

Výuka - Studium v zahraničí (Erasmus)