Studium v zahraničí (program Erasmus)

 

Předmět Endokrinologie a metabolismus lze absolvovat v rámci stáží na zahraničních univerzitách.

Souhlas s absolvováním předmětu v zahraničí (požadovaný naší fakultou) poskytujeme bez větších omezení - tedy i v případech, kdy ekvivalentní předmět na zahraniční univerzitě má jen částečně shodný obsah.

Podmínky uznání předmětu po návratu ze stáže však záleží na tom, jestli rozsah a sylabus předmětu absolvovaného v rámci stáže je přibližně stejný, jako na naší fakultě. Pokud byl předmět absolvován v menším rozsahu, může být požadována náhrada jeho části na našem pracovišti. Pokud v sylabu ekvivalentního předmětu chybějí významné tematické okruhy, vyučované v rámci předmětu Endokrinologie a metabolismus, požadujeme jako podmínku zápočtu absolvování zápočtového testu.
Jako podklad pro uznání předmětu je nutné potvrzení o jeho absolvování a sylabus ekvivalentního předmětu na zahraniční univerzitě.

!!!Schůzku k potvrzení souhlasu s absolvovánímm předmětu a k uznání předmětu je nutné domluvit předem prostřednitvím e-mailu (branislav.strauch(zavinac)vfn.cz)!!!

 

 

 

Výuka - Studium v zahraničí (Erasmus)