Stáže

Interní propedeutika

pro obor Všeobecné lékařství

3. ročník, zimní semestr 2017/2018

 

Stáže z klinické propedeutiky probíhají od 2.10.2017 na lůžkových odd. interních klinik od 7:45 do 10:00 hod. podle následujícího rozpisu studijních skupin:

 

den

1. IK + Nefro

2. IK

3. IK

4. IK

pondělí

3005

3006

3015

3016

úterý

3003

3004

3013

3014

středa

3007

3008

3009

3010

čtvrtek

3001

3002

3011

3012

pátek

Stáže z Interní propedeutiky (pro obor Všeobecné lékařství) se nekonají

 

Studijní skupiny přidělené na 1. interní kliniku a Nefrologickou kliniku se první den stáže dostaví na 1. interní kliniku, kde budou studenti přiděleni na jednotlivá pracoviště

1.-4. IK – 1.-4. interní klinika; Nefro – Nefrologická klinika

Podrobnosti týkající se organizace stáží si stanovují jednotlivé kliniky samostatně a jsou uvedeny na jejich pracovištích.

Přednášky se konají v pondělí od 12:30 do 14:00 v posluchárně 3. interní kliniky (U Nemocnice 1, mezipatro).

 

Zápočet bude udělen poslední týden výuky.

Výuka interní propedeutiky je zakončena zkouškou.

Zkouška se koná na konci zimního semestru; každý student ji koná na klinice, na které absolvoval stáže. Zkouška sestává z praktické části (odběr anamnézy a fyzikální vyšetření pacienta) a části teoretické.

 

Výuka - Interní propedeutika - Stáže