Seminář Kardiopulmonální resuscitace

 

Upozornění: Seminář kardiopulmonální resuscitace je určen pouze pro studenty, kteří stážují na 3. interní klinice


V rámci stáží z Interní propedeutiky na 3. interní klinice jsou zařazeny semináře věnované kardiopulmonlní resuscitaci; semináře se budou konat v seminární místnosti 3.interní kliniky (v hlavním areálu VFN, před oddělením C) a proběhnou v pondělí - čtvrtek v týdnu od 11.12.2017.

Seminář zajišťuje prim. Janota (ev. další z KJ)

 

Pro české studenty budou stáže v pondělí - čtvrtek v obvyklé době stáží

 

1. Každý z těchto dní proběhnou dva semináře; budou trvat 1 hodinu a začínat vždy v 8:00 a v 9:00

2. Studenti, kteří mají ten den stáž z propedeutiky, budou pro seminář z KPR rozděleni na 2 části (podle rozpisu níže). Druhou část stáže absolvují normálně na svém oddělení.

Rozdělení studentů na seminář :

8:00 9:00

Pondělí 11/12: studenti z B+C studenti z D1+D2

Úterý 12/12: studenti z B+D3 studenti z D1+D2

Středa 13/12: studenti z C+D3 studenti z D1+D2

Ćtvrtek 14/12: studenti z B+C studenti z D1 +D3

Náplní semiářů bude především nácvik praktických dovedností. Před vlastním seminářem se studenti mají seznámit se základy problematiky KPR prostřednictvím prezentace, která je ke stažení zde (připravil prim MUDr Tomáš Janota, CSc).

 

 

 

Výuka - Interní propedeutika - Seminář KPR