Seminář Kardiopulmonální resuscitace

 

Upozornění: Seminář kardiopulmonální resuscitace je určen pouze pro studenty, kteří stážují na 3. interní klinice


V rámci stáží z Interní propedeutiky na 3. interní klinice jsou zařazeny semináře věnované kardiopulmonlní resuscitaci; semináře se budou konat v seminární místnosti 3.interní kliniky (v hlavním areálu VFN, před oddělením C). 

Semináře budou probíhat v pondělí- čtvrtek v týdnu od 14.12.2015, vždy v době řádných stáží z Interní propedeutiky; budou trvat 1 hodinu a začínat vždy v 8:00 a v 9:00 (druhou část stáže absolvují normálně na svém oddělení).
Na seminář je nezbytné přijít včas - tedy krátce před uvedeným začátkem (v bílých pláštích, stejně jako na stáže). Studenti budou pro semináře rozděleni podle následujícího rozpisu:

                         8:00                            9:00
Pondělí:      studenti z B+C            studenti z D1+D2   
Úterý:         studenti z B+D3          studenti z D1+D2        
Středa:       studenti z C+D3          studenti z D1+D2        
Ćtvrtek:       studenti z B+C           studenti z D1, D3         

Studenti anglické paralelky: středa

14:30                                     15:30

studenti z B+C         studenti z D2+D3


Náplní semiářů bude především nácvik praktických dovedností. Před vlastním seminářem se studenti mají seznámit se základy problematiky KPR prostřednictvím prezentace, která je ke stažení zde (připravil prim MUDr Tomáš Janota, CSc).

 

 

 

Výuka - Interní propedeutika - Seminář KPR