Preventivní medicína 1,2


Preventivní medicína
 je povinně volitelný předmět, určený pro studenty 4. a 5. ročníku oboru Všeobecné lékařství. Výuka probíhá po dobu dvou semestrů formou seminářů v celkovém rozsahu 30 hodin; každý semestr je zakončen zápočtem. Předmět je ohodnocen 4 kreditními body (EC).
Garantem předmětu je prof MUDr Richard Češka, CSc (rcesk(zavináč)lf1.cuni.cz).

Současně je Preventivní medicína povinný předmět pro nutriční terapeuty - 3 ročník a pro ně je ukončen zkouškou.

Začátek výuky předmětu v akademickém roce 2015/2016 je v úterý 6.10.2015 v 13:00 hodin v Charvátově sále 3. interní kliniky (1. patro kliniky). 

Rozpis přednášek zimního semestru akademického roku 2015/2016 naleznete zde.
 

 

 

Výuka - Volitelné předměty - Preventivní medicína