Přednášky z Interní propedeutiky B01157 zimní semestr 2017/2018

Účast na stážích je povinná. Je možné tolerovat 1 absenci ( 1absence znamená 1 stáž). V případě většího počtu absencí je nutné písemně se omluvit vedoucímu výuky. V případě, že student chybí na více než na jedné stáži je povinen si po předchozí domluvě s vedoucím výuky nahradit stáž/e s jinou studijní skupinou. Náhradní stáže budou tolerovány jen ve výjimečných případech.

Výuka - Výuka stomatologie - 3. ročník zubní lékařství