prázdninová praxe

Prázdninová praxe má umožnit studentům poznání běžné medicínské praxe a rozšířit okruh poznatků a především možnost tréninku praktických dovedností. Proto by praxe měla být konána na pracovišti s co nejširším a nejobecnějším záběrem interny (např. běžné interní oddělení okresních a krajských nemocnic).

Proto je preferovanou variantou, aby studenti prázdninovou praxi absolvovali mimo fakultní pracoviště, kde provoz poznávají během stáží v průběhu akademického roku.

V individuálních případech (např. z důvodů zdravotních nebo sociálních) může být umožněno, dle kapacity pracoviště, absolvovat praxi na fakultním pracovišti.

Umožnění praxe je nutné si domluvit s vedoucím výuky na konkrétní interní klinice s dostatečným předstihem.

Výuka - prázdninová praxe