Podmínky udělení zápočtu - endo meta

Udělení zápočtu z předmětu Interna - endokrinologie a metabolismus

Podmínkou pro udělení zápočtu je dostatečná účast na výuce a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Účast na veškeré výuce je povinná; účast se potvrzuje do záznamových listů, které studenti obdrží první den výuky. Při ztrátě prezenčního archu je nutné mít alespoň jeho fotokopii (doporučujeme pořídit např. fotografii mobilním telefonem), jinak musí student absolvovat celý blok znovu s jinou studijní skupinou.

Absence může vyučující omluvit pouze v odůvodněných případech; omluvit lze nejvýše 2 absence (1 absence znamená 1 seminář nebo 1 stáž). V případě většího počtu absencí je nutné se písemně omluvit vedoucímu výuky (michal.vrablik@lf1.cuni.cz). Nelze omluvit více než 4 absence, v takovém případě je nutné účast nahradit s jinou studijní skupinou, opět po předchozí dohodě s vedoucím výuky. Náhradní stáže nebudou vypisovány.


Zápočtový test se koná poslední den bloku od 10:00 (obvykle v Charvátově sále v 1. patře kliniky). V případě neúspěchu (méně než 24 správných odpovědí ze 30 otázek testu) se student může zúčastnit dalšího testu v některém dalším termínu s jinou studijní skupinou. Náhradní termíny zápočtových testů nebudou během semestru vypisovány.

Formální způsob udělení zápočtu: po splnění výše uvedených podmínek je zápočet zapsán do indexu a také do SISu.

Počty pokusů pro udělení zápočtu: v případě, že student neuspěje v zápočtovém testu ani po třetím pokusu, bude přezkoušen komisí. V případě neúspěchu nebude zápočet udělen, což je důvodem k opakování předmětu Interna - endokrinologie a metabolismus.

Veškeré organizační informace jsou též vyvěšeny na nástěnce v přízemí 3. interní kliniky.

Výuka - Endokrinologie a metabolizmus - Podmínky udělení zápočtu - endo meta