Lidé pracující na našem pracovišti

Jméno

ODD.

Telefon

ANDERLOVÁ Kateřina MUDr. Ph.D.

FP

22496 6455

ANTOŠOVÁ Marie MUDr.

 FP

22496 6455

ALTSCHMIEDOVÁ Tereza MUDr.

LEM LAB

22496 2921, 2922

 

 

BASTOVRÁ Gabriela

LEM

22496 2804

BOHÁČEK Michael, Dr., Ing.

22496 2900
VRÁNKOVÁ Alice RNDr., PhD.
                 LEM
22496 2911

 

 

 

BROULÍK Petr prof. MUDr. DrSc.

 

22496 2954

BROULÍKOVÁ Alena MUDr. CSc.

FP

22496 6377

Čechová Miloslava
                  LEM
22496 2930

ČEŠKA Richard prof. MUDr. CSc.

zástupce přednosty

22496 2946

ČINOVCOVÁ Jana

staniční sestra odd. D2

22496 2919

 

                

 

DOSTÁLOVÁ Ivana RNDr. Ph.D.

LEM

22496 2908

DRÁPALOVÁ Jana Mgr.

LEM

22496 2472

ĎUROVCOVÁ Viktória MUDr.                     FP 22496 6455

FLEKAČ Milan MUDr. Ph.D.


FP

22496 6727, 6728

               

GRAUOVÁ Barbora MUDr. Ph.D. 

FP

22496 6640

GROSCHAFT Jindřich

správce počítač. sítě

22496 2830


602 776 243

 

 

 HÁNA VÁCLAV prof. MUDr. CSc.

odd. D2

22496 2919

HAVLÍČKOVÁ Ivana

příjm. a manažer. amb.

22496 2390
HEJKALOVÁ Tereza
                 LEM
22496 2912

HERAINOVÁ Jana

staniční sestra odd. MJ

22496 2964

HOLAJ Robert doc. MUDr. CSc. MBA

odd. C

22496 2945

 

HOLINKA Štěpán Ing.

správce ZT

22496 2958
HOROVÁ Eva MUDr.

22496 2921, 2922

HOŘÍNEK Aleš Ing.

LEM

22496 8155

HRADEC Jaromír prof. MUDr. CSc.

KJ

22496 2933

 

 

 

CHYTILOVÁ Eva MUDr. Ph.D.


22496 2932

INDRA Tomáš MUDr.
22496 2921, 2922

                

JANOTA Tomáš MUDr. CSc.

ved. lékař odd. KJ

22496 2931

 

 

 
JEŽKOVÁ Jana MUDr. Ph.D.

FP

22496 6455

JISKRA Jan doc. MUDr. Ph.D.

ved. lékař odd. D2

22496 2919

JOHNOVÁ Simona

staniční sestra odd. D1

22496 2961

KÁBRTOVÁ Eva Bc.

úseková sestra FP

22496 6693


          

KAVÁLKOVÁ Petra Mgr.

LEM

22496 2804KMEŤOVÁ Alexandra MUDr.

FP

22496 6608
KOSÁK Mikuláš MUDr. Ph.D.
22496 2921, 2922

KOTRLÍKOVÁ Eva MUDr.

MJ

22496 2926


                

KRÁL Jiří doc. MUDr. CSc.

ved. lékař odd. B

22496 2932

KRÁLÍKOVÁ Eva prof. MUDr. CSc.

FP

22496 6608

KRÁTKÝ Jan MUDr.
                    FP
22496 2919

KREJČÍ Hana MUDr. Ph.D.

FP

22496 6455

 

 

 

 

 

 

KRUPIČKA Jan MUDr. Ph.D.

 

22496 2931

KRUPIČKOVÁ Zdislava MUDr. Ph.D.

ECHO

22496 2949

KRUTSKÁ Světla  Mgr.

vrchní sestra

22496 2923

KŘENKOVÁ Jana

OSTEOCENTRUM

22496 9280

KŘÍŽOVÁ Jarmila MUDr. Ph.D.

ved. lékař odd. MJ

22496 2884


                

KVASNIČKA Tomáš doc. MUDr. CSc.


22496 6640

 

 

 

LÍMANOVÁ Zdenka doc. MUDr. CSc.

FP

22496 6455

MALÁ Zdeňka

provoz

22496 2978

MALÍK Jan prof MUDr. CSc.

odd. KJ

22496 2931

MAREK Josef prof. MUDr. DrSc.
                    FP
22496 2995

MARUNA Pavel prof. MUDr. CSc.

odd. D3

22496 2919


MATOULEK Martin doc. MUDr. Ph.D.

 FP

22496 2991

MICHALSKÁ Dana MUDr. Ph.D.

OSTEOCENTRUM

22496 9280


 

 

NOVÁKOVÁ Alena Mgr.
staniční sestra odd. MJ
22496 2964

 

 

PACNEROVÁ Jana
                odd. MJ
22496 2957

PANUŠOVÁ Andrea

staniční sestra odd. D3

22496 2800


                

PAVLOVIČOVÁ Renáta
                  LEM
22496 2908

 

 

 

PETRÁK Ondřej MUDr. Ph.D.

odd. C

22496 2945

PETRÁŠEK Jan prof. MUDr. DrSc.

 

22496 2976


 

 

                   


PRÁZNÝ Martin MUDr. CSc. Ph.D.

odd. D3

22496 2901

PROCHÁZKOVÁ Renata
                 LEM
22496 2955

 

RAŠKA Ivan MUDr. Ph.D.

OSTEOCENTRUM

22496 9280

RAŠKOVÁ Mária MUDr.

22496 2921, 2922
ROSA Ján MUDr. Ph.D.

 

22496 2932

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


SUCHARDA Petr MUDr. CSc.

 

22496 2920

SVAČINA Štěpán prof. MUDr. DrSc. MBA

přednosta

22496 2922

SVOBODOVÁ Šárka MUDr. Ph.D.

 FP

22496 6455

 

 

 

 

ŠKRHA Jan prof. MUDr. CSc. MBA

1. zástupce přednosty

22496 2463

ŠKRHA Jan MUDr. Ph.D.
22496 2901

ŠNEJDRLOVÁ Michaela MUDr. Ph.D.

 

22496 2931


 

ŠOUPAL Jan MUDr. Ph.D.

22496 2901

ŠTĚPÁNKOVÁ Lenka MUDr.

FP

22496 6608

ŠTRAUCH Branislav MUDr. Ph.D.

odd. C

22496 2945

ŠTULC Tomáš doc. MUDr. Ph.D.

primář

22496 2901

 

TOUŠKOVÁ Věra MUDr.

22496 2921, 2922

TRACHTA Pavel MUDr. Ph.D.

22496 6455

TUKA Vladimír MUDr. Ph.D.

odd. B

22496 2932


 

TVRDÍKOVÁ Jana

Centrum prev.kardiologie FP

22496 6640

 

VOTAVOVÁ Dagmar

EKG

22496 2973

VRABLÍK Michal prof. MUDr. Ph.D .

vedoucí lékař odd. D1

22496 2961

 WIDIMSKÝ Jiří prof. MUDr. CSc.

ved. lékař odd. C

22496 2945

ZELINKA Tomáš doc. MUDr. CSc.

odd. B

22496 2856

 

 

 

ZIKÁN Vít doc. MUDr. Ph.D.

ved. lékař Osteocentrum

22496 9285

ZLATOHLÁVEK Lukáš doc. MUDr. Ph.D.

odd. D1

22496 2961

ZVOLSKÁ Kamila MUDr.

FP

22496 6608

Seznam pracovníků kliniky