Laboratorní část

Laboratorní část

 

 

   ved. prof. MUDr. J. Škrha, DrSc., MBA

2463

 

úseková laborantka: Pečivová Marie

2912

lipidy

2955

 

  tyreoidální + lipidová - doc. MUDr. Z. Límanová, CSc., MUDr.  M. Vrablík, Ph.D.

2158

steroidní + katecholaminy; kapalinová chromatografie

 - RNDr. A. Brabcová Vránková

2911, 2903, 2912

 

 

 

osteologická - MUDr. V. Zikán, Ph.D.

 9285, 9280,

2909

 

 

hypertenze - prof. MUDr. J. Widimský, CSc.

2910

 

   izotopy 2930
   izotopy - RNDr. Z. Lacinová 2929
   metabolická experimentální - Mgr. Kaválková 2804

 molekulárně-biologická - Mgr. Drápalová Jana

2472

 

   metabolická pro výzkum tukové tkáně 2915
Telefonní seznam - Laboratorní část