Kardiovaskulární rehabilitace

Kardiovaskulární rehabilitace je povinně volitelný předmět, určený pro studenty oborů Všeobecné lékařství, Nutriční terapeut, Fyzioterapie, Ergoterapie od 2. ročníku. Výuka probíhá po dobu zimního semestru formou seminářů v celkovém rozsahu 15 hodin; výuka je zakončena zápočtem. Předmět je ohodnocen 3 kreditními body (EC). Garantem předmětu je MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., vladimir.tuka(zavinac)vfn.cz.

Výuka předmětu v akademickém roce ......se koná vždy v úterý od 13:00 do 14:00  v Seminární místnosti 3. interní kliniky (Hlavní areál VFN, U Nemocnice 2, pavilon A10, 1. patro, za hlavní vrátnicí "pořád doleva").

Aktuální přednášky:

Kardiovaskulární RHB úvod

Koncept rizikových faktorů, rizika

Fyziologie pohybu

Zátěžové testy

Exercise is medicine

Koučink

 

Výuka - Volitelné předměty - Kardiovaskulární rehabilitace