Kardiologický kroužek


Kardiologický kroužek
 je povinně volitelný předmět, určený pro studenty 4. - 6. ročníku oboru Všeobecné lékařství. Výuka probíhá po dobu jednoho semestru formou stáží v celkovém rozsahu 30 hodin; je zakončena zápočtem. Předmět je ohodnocen 3 kreditními body (EC).
Garantem předmětu je doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA (robert.holaj(zavináč)post.cz).

Začátek výuky předmětu v akademickém roce 2015/2016 je ve čtvrtek .. od 13:00 hodin v seminární  místnosti 3. interní kliniky (před oddělením C). 
Přesný termín konání stáží bude dohodnut na této první schůzce. 
  


 

 

Výuka - Volitelné předměty - Kardiologický kroužek