Interní propedeutika


Výuka předmětu Interní propedeutika probíhá v zimním semestru 3.ročníku; sestává z přednášek a stáží a je zakončena zkouškou

Přednášky se konají  v pondělí od 12:30 do 14:00 v posluchárně 3. interní kliniky (U nemocnice 1, mezipatro, vstup z hlavního schodiště). Rozpis přednášek je uveden v samostatné položce na těchto stránkách.

Stáže z Interní propedeutiky probíhají na lůžkových odděleních interních klinik Po - Čt od 7:45 do 10:00.
Rozpis studijních skupin na jednotlivé interní kliniky je uveden v samostatné položce na těchto stránkách.
Pro účast na stážích jsou nezbytné bílý plášť a fonendoskop a viditelně upevněný průkaz studenta.

Zápočet uděluje vyučující během poslední stáže z předmětu.

Zkouška se koná v zimním semestru.

Podrobnější informace o jednotlivých formách výuky klinické propedeutiky jsou uvedeny v samostatných položkách na těchto stránkách.


Dále jsou uvedeny některé studijní a pracovní materiály k předmětu Interní propedeutika:

Některé webové stránky, na kterých jsou sbírky různých poslechových nálezů (často doplněné dalšími výukovými informacemi): 

Blaufuss Multimedia:
http://www.blaufuss.org
The R.A.L.E. Repository: Respiratory sounds:
http://www.rale.ca/Recordings.htm
David Arnall: Pulmonary Breath Sounds: 
http://faculty.etsu.edu/arnall/www/public_html/heartlung/breathsounds/contents.html
Frontiers in Bioscience, Virtual Library: Heart Sounds 
http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/interna/heart_sounds/h14/sound.htm
McGill University: Heart Sounds:
http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/interna/heart_sounds/h6/heart_tables.html

Mnoho různých podkladů je také k dispozici na stránkách 2.lékařské fakulty; kromě studijních materiálů je tam i mnoho dalších zajímavých podkladů (ekg, echokardiografické a rentgenové nálezy, sbírka poslechových nálezů):  

http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/interna/

http://new.propedeutika.cz/

 

 

 

Výuka - Interní propedeutika