Interna – předstátnicová stáž


Třítýdenní předstátnicová stáž z interny probíhá v dopoledních hodinách na lůžkových odděleních jednotlivých interních klinik.
Po skončení stáží se konají diferenciálně diagnostické semináře, které jsou společné pro všechny studenty bloku.
 
Rozpis diferenciálně diagnostických seminářů a rozdělení studentů na jednotlivé interní kliniky provádí vedoucí výuky na 1. interní klinice.
 
Po skončení společného úvodního setkání na 1. interní klinice se studenti přidělení na 3. interní kliniku dostaví na oddělení D1 (v 1. patře kliniky, doc. Vrablík). Budou zde rozděleni do pracovních skupin a přiděleni na jednotlivá lůžková oddělení.
 
Zápočet je udělen učitelem příslušného lůžkového oddělení.
 
Součástí stáže je též praktická část SRZK z vnitřního lékařství.
Základem praktické zkoušky je písemně vypracovaný chorobopis se diferenciálně-diagnostickou rozvahou a návrhem vyšetření a léčebného postupu. Klasifikace praktické zkoušky vychází z úrovně vypracovaného chorobopisu a ze znalostí, prokázaných při diskusi o problematice vyšetřeného pacienta. Klasifikace je zaznamenána do chorobopisu, který se tímto stává potvrzením o vykonání praktické části SRZK.
Předložení klasifikovaného chorobopisu je podmínkou pro účast studenta na SRZK z vnitřního lékařství.

Další informace naleznete na stránkách 1. interní kliniky:  http://int1.lf1.cuni.cz/6rocpredstat

 

 

Výuka - Předstátnicová stáž