Interna - Endokrinologie a metabolizmus


!! Důležité upozornění pro studenty !!

nezbytnou podmínkou pro účast na výuce tohoto předmětu  je úspěšné absolvování testu v rámci e-learningového kurzu Interna - endokrinologie a metabolizmus: úvodní kurz. Podrobnější informace neleznete zde.


Výuka předmětu Endokrinologie a metabolizmus probíhá formou třítýdenního bloku; sestává ze seminářů a stáží.
Výuka začíná vždy v pondělí v 8:00 v Charvátově sále v 1. patře kliniky (pokud není určeno jinak).

Obvyklý program tohoto bloku je uveden níže:

Obezita 1.část

prof Svačina

Diabetes mellitus 1. část

prof. Škrha

Poruchy výživy

prim Kotrlíková

Poruchy fosfokalciového metabolismu

prof Broulík

Poruchy metabolismu lipidů

prof Češka

Metabolické osteopatie

as Zikán

Diabetes mellitus 2. část

doc Prázný/ as Škrha

Diabetes mellitus 3. část

doc Prázný/ as Škrha 

Nefarmakologická léčba metabolických onemocnění

as Matoulek

Obezita 2.část / Dietologie

prof Svačina

Onemocnění hypofýzy a hypotalamu

prof Marek

Onemocnění štítné žlázy

doc Jiskra

Onemocnění nadledvin

prof Widimský

Onemocnění gonád; polyglandulární syndromy

prof Hána

Závislost na tabáku

as Zvolská

V některých týdnech se může pořadí jednotlivých seminářů od tohoto rozpisu lišit. Rozdělení studijních skupin do jednotlivých bloků vychází z rozvrhu výuky pro 5.ročník, vydaného studijním oddělením. 

Semináře a stáže na oddělení se konají od 8:00 do 9:45, obvykle v Charvátově sále v 1. patře kliniky (pokud není uvedeno jinak), pro všechny studenty dohromady. Změny týkající se přednášek a stáží jsou vždy zveřejněny na výukové nástěnce na III.IK.

Semináře a stáže 14.5. - 1.6.2018

Stáže  se konají od 10:00 do 11:30 na lůžkových odděleních kliniky, v Osteocentru a v ambulancích Fakultní polikliniky.
Pro účast na stážích jsou nezbytné bílý plášť, fonendoskop a viditelně upevněný průkaz studenta; pro stáže na JIP také přezutí. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vyloučení z výuky.
Pro účast na stážích jsou studenti na začátku bloku rozděleni do 5 pracovních skupin (A-E), které se  střídají na jednotlivých odděleních podle rozpisu.
 
Účast na veškeré výuce je povinná; účast se potvrzuje do záznamových listů, které studenti obdrží první den výuky. Absence může vyučující omluvit  pouze v odůvodněných případech; omluvit lze nejvýše 2 absence (1 absence znamená 1 seminář nebo 1 stáž). 

Podmínkou pro udělení zápočtu je dostatečná účast na výuce a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Zápočtový test se koná poslední den bloku od 10:00 (obvykle v Charvátově sále v 1. patře kliniky). V případě neúspěchu (méně než 25 správných odpovědí ze 30 otázek testu) se student může zúčastnit dalšího testu v některém dalším termínu s jinou studijní skupinou. Náhradní termíny zápočtových testů nebudou během semestru vypisovány.


Veškeré organizační informace jsou též vyvěšeny na nástěnce v přízemí 3. interní kliniky. 

 

Výuka - Endokrinologie a metabolizmus