Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny

Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny je povinně volitelný předmět, určený pro studenty 3. - 6. ročníku oboru Všeobecné lékařství a studenty ČVUT. Výuka probíhá po dobu jednoho semestru formou seminářů v celkovém rozsahu 15 hodin; je zakončena zápočtem. Předmět je ohodnocen 3 kreditními body (EC).
Garantem předmětu je prof. MUDr Jan Malík, CSc (jmali(zavináč)lf1.cuni.cz).
Přehled seminářů  (prezentaci ve formátu pdf si můžete stáhnout kliknutím na odkaz):

1

Aterosklerosa, mediokalcinosa, klinické manifestace/Chytilová

2

Endotel, smykové napětí/Malík

3

Obvodové napětí, aneuryzmata/Kudlička

4

Regulace krevního tlaku, cévní rezistence/Tuka

5

Teoretické základy mechaniky tekutin/ČVUT

6

Laboratoře ČVUT

7

Elasticita tepen, šíření pulzové vlny/Petrák

8

Laboratoř-Sphygmocor/Petrák, Kudlička

9

Laboratoř/Seminář ČVUT

10

Laboratoř - ultrasonografie/Malík, Tuka, Chytilová

11

Závěrečné prezentace studentů 1

12

Závěrečné prezentace studentů 2

 

 

 

Výuka - Volitelné předměty - Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny