Funkce a členství

Pracovník

funkce

členství v redakčních radách

prof. Broulík člen předsednictva České lékařské společnosti JEP
člen výboru České endokrinologické společnosti
člen výboru České osteologické společnosti
člen Akademického senátu 1. LF UK
člen předsednictva OS ČLK Praha 2
Sborník lékařský
Osteologický bulletin
as. Broulíková členka výboru České angiologické společnosti
členka mezinárodního výboru Central European Vascular Forum (CEVF)
národní delegát za ČR v mezinárodním výboru International Union of Angiology (IUA)
VASA (Švýcarsko)
prof. Češka předseda České internistické společnosti
předseda České společnosti pro aterosklerózu
člen Executive Committee International Atherosclerosis Society
Předseda IAS - Federation for Europe
člen Institutu metabolického syndromu
člen Akademického senátu 1.LF UK
člen Správní rady NF prof. Charváta
předseda správní rady NF Naděje pro Vaše srdce
Vnitřní lékařství
Kapitoly z kardiologie pro primární praxi
ved. redaktor Current Opinion in Lipidology
prof. Hána vědecký sekretář České endokrinologické společnosti
člen akreditační komise MZ pro endokrinologii a diabetologii
člen zkušební komise pro atestační zkoušky z endokrinologie a diabetologie
člen vědecké rady EÚ

 
prof. Hradec předseda Pracovní skupiny České kardiologické společnosti „"Kardiovaskulární farmakoterapie"
člen výboru Pracovní skupiny „Srdeční selhání“
člen European Society of Cardiology (ESC)
člen International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy
člen Oborové rady pro kardiologii České lékařské komory
člen atestační komise pro kardiologii
člen Rady komplexního kardiovaskulárního centra VFN
člen Rady Centra výzkumu chorob srdce a cév
člen akreditační komise MZ ČR pro kardiologii
člen správní rady NF prof. Charváta
člen Nadační rady NF Pro Vaše srdce
zástupce ČKS v lékové komisi ČLS JEP
Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře – předseda redakční rady
Medical Tribune – předseda redakční rady
Kardiológia – Cardiology (zástupce šéfredaktora)
Cor et Vasa – člen redakční rady
European Heart Journal – česká verze – šéfredaktor
Remedia – člen redakční rady
as. Chytilová členka Revizní komise České společnosti pro cévní přístup
as. Janota předseda Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS
člen výboru České resuscitační rady
Člen redakční rady časopisu Intervenční a akutní kardiologie
MUDr. Kmeťová členka výboru Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku
as. Králíková předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku
vedoucí Pracovní skupiny pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP
členka vědecké rady ČLK
členka akreditační komise MZ pro hygienu a epidemiologii
člen redakční rady časopisu Světová medicína stručně
doc. Král člen Správní rady NF prof. Charváta
prof. Kršek 1.místopředseda výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP
Člen výboru České internistické společnosti ČLS JEP
Krajský konzultant pro Prahu výboru ČIS ČLS JEP
Místopředseda grantové komise 02 IGA MZ
Člen zkušební komise pro atestace v oboru diabetologie a endokrinologie
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa
Revue Endokrinologie
doc. Límanová členka výboru České endokrinologické společnosti
členka zkušební komise pro atestační zkoušky z endokrinologie a diabetologie

doc. Malík Předseda České společnosti pro cévní přístup
člen výboru Vascular Access Society

prof. Marek Předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP
Člen předsednictva Komise pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP
Člen European Board of Endocrinology, Diabetes and Metabolism of the European Union of Medical Specialists.
Člen etické komise Nemocnioce MSSKB (Pod Petřínem).
Člen akreditační komise MZ ČR pro diabetes a endokrinologii.
Člen akreditační komise MZ ČR pro vnitřní lékařství.
Člen meziresortní komise MŠMT pro posuzování výzkumných záměrů v oblasti lékařství..
Člen zkušební komise pro atestační zkoušky z endokrinologie.
Člen Acromegaly Consensus Group
Předseda Správní rady Nadačního fondu prof. Charváta při 3. interní klinice
Předseda Správní rady Nadačního fondu Erudio
Vnitřní lékařství
Diabetes, metabolismus, endokrinologie, výživa (zástupce ved. redaktora)
Rheumatologia
as. Matoulek člen výboru České obezitologické společnosti ČLS JEP
předseda VŠTJ Medicina Praha
člen redakční rady časopisu Diastyl
Obesity News
prof. Petrášek Člen nostrifikační komise MZ ĆR Čestný člen redakční rady Časopisu lékařů českých
Člen redakční rady Cor et Vasa
Člen redakční rady Lékařského kompasu
Člen ediční komise nakladatelství Galén
doc. Prázný
eDiabetes (www.ediabetes.cz)
(člen redakční rady)
prof. Schreiber čestný předseda České endokrinologické společnosti
doc. Smutek člen oborové rady GA UK sekce A člen elearningové komise 1.LF UK
dr. Spáčil místopředseda České angiologické společnosti
člen výboru Flebologické společnosti ČLS JEP
člen International Union of Angiology
předseda oborové komise ČLK pro angiologii
předseda Čestné rady OS ČLK Praha 2
Praktická flebologie
VASA (Švýcarsko)
prim. Sucharda vědecký sekretář České obezitologické společnosti ČLS JEP
člen správní rady Českého institutu metabolického syndromu
předseda Hlavní volební komise AS UK

prof. Svačina Člen předsednictva ČLS JEP
Místopředseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací člen výboru České diabetologické společnosti
člen výboru České obezitologické společnosti ČLS JEP
člen revizní komise Společnosti klinické výživy a metabolické péče
člen vědecké rady LF UK Hradec Králové
člen vědecké rady 1. LF UK
člen vědecké rady ČVUT
člen vědecké rady VFN
člen předsednictva OS ČLK Praha 2
člen správní rady NF prof. Charváta
člen akreditační komise Vnitřní lékařství
člen oborové komise 02 IGA ČR
garant studijního oboru Nutriční terapie UK-1.LF
Medicína po promoci – předseda redakční rady
Diabetology news – předseda redakční rady
Diabetologia - česká verze – předseda redakční rady
Časopis lékařů českých
Vnitřní lékařství
Elektronická univerzita EUNI a EUNI DIASPECIAL
Journal of Functional Food
prof. Škrha
prorektor UK pro zahraniční styky a mobilitu
člen Vědecké rady UK
místopředseda předsednictva ČLS JEP
pokladník České diabetologické společnosti
člen výboru České internistické společnosti
vědecký sekretář Akreditačních komisí MZ
předseda redakční rady Vzdělávacích programů MZ ČR
zástupce ČLS JEP v European Union of Medical Specialists (Brusel)
místopředseda European Union of Medical Specialists (Brusel)
člen předsednictva International Federation of Public Universities (Barcelona)
člen Oborové rady pro diabetologii ČLK
člen Správní rady NF prof. Charváta
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa
Vnitřní lékařství
MUDr. Štěpánková členka výboru a sekretář Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku
členka předsednictva OS ČLK Praha 2

doc. Štulc člen výboru České společnosti pro aterosklerózu
as. Tuka člen výboru České společnosti pro cévní přístup
as. Vrablík předseda výboru České společnosti pro aterosklerózu
člen Nadační rady NF Pro Vaše srdce
člen správní rady Českého institutu metabolického syndromu, o.p.s.
člen redakční rady Medicína pro praxi
eDiabetes (www.ediabetes.cz) – člen redakční rady
e-interna (www.einterna.cz) – člen redakční rady
prof. Widimský
místopředseda České společnosti pro hypertenzi
1. místopředseda České internistické společnosti
člen atestační komise-obor vnitřní lékařství
člen oborové komise 01 IGA MZ ČR
secretary of working group of Endocrine Hypertension of European Society of Hypertension
Šéfredaktor časopisu Hypertenze a KV prevence,
Šéfredaktor české verze Journal of Hypertension
Člen red. Rad:
Kidney Blood Pressure Research
Cor Vasa, Vnitřní lékařství
Farmakologie
as. Zlatohlávek člen komise pro nelékařské studijní obory Akademického senátu 1. LF UK

Seznam pracovníků kliniky - Funkce a členství