Staff and contacts

Name

Department

Pfone

ANDERLOVÁ Kateřina MUDr. Ph.D.

FP

22496 6693

ANTOŠOVÁ Marie MUDr.

 

22496 2921, 2922

BANERTOVÁ Jitka

EKG

22496 2973

BANDÚROVÁ Lubomíra MUDr.

22496 2921, 2922

BÁRTLOVÁ Markéta Mgr.

LEM

2472

BÁRTOVÁ Marie

staniční sestra odd. D2

22496 2919

BRETŠNAJDROVÁ Alena

dietní sestra

22496 2964

BROULÍK Petr prof. MUDr. DrSc.

 

22496 2954

BROULÍKOVÁ Alena MUDr. CSc.

FP

22496 6687

ČEŠKA Richard prof. MUDr. CSc.

zástupce přednosty

22496 2946

DOLEŽALOVÁ Radka MUDr. Ph.D.

                

22496 2921, 2922

DOSTÁLOVÁ Ivana RNDr. Ph.D.

LEM

22496 2908

DRÁPALOVÁ Jana Mgr.

LEM

22496 2908
ĎUROVCOVÁ Viktória MUDr.

     FP   

22496 6693

FLEKAČ Ondřej MUDr. Ph.D.

22496 2921, 2922

GRAUOVÁ Barbora MUDr.

FP

22496 6640

GROSCHAFT Jindřich

správce počítač. sítě

22496 2830
602 776 243

HALUZÍK Martin prof. MUDr. DrSc.

ved. lékař FP

22496 2908

HALUZÍKOVÁ Denisa MUDr.

LEM

22496 2908

HÁNA VÁCLAV prof. MUDr. CSc.

ved. lékař odd. D2

22496 2919

HAŠKOVCOVÁ Štěpánka

ekonomka kliniky

22496 2862

HAVLÍČKOVÁ Ivana

příjm. a manažer. amb.

22496 2390

HERAINOVÁ Jana

staniční sestra MJ

22496 2964

HILGERTOVÁ Jiřina RNDr.

LEM

22496 2914

HOLAJ Robert doc. MUDr. CSc. MBA

odd. C

22496 2945

HOLAJOVÁ Terezie

vykazování zdrav. pojišť.

22496 2862
HOLINKA Štěpán Ing.

správce ZT

22496 2958
HOROVÁ Eva MUDr.

22496 2921, 2922

HOŘÍNEK Aleš Ing.

LEM

22496 8155

HOUSOVÁ Jitka MUDr. Ph.D.

22496 2921, 2922

HRADEC Jaromír prof. MUDr. CSc.

zástupce přednosty

22496 2933

HUSÁRKOVÁ Jana

sekretariát

22496 2922

CHYTILOVÁ Eva MUDr. Ph.D.

22496 2921, 2922

INDRA Tomáš MUDr.

22496 2921, 2922

JANOTA Tomáš MUDr. CSc.

ved. lékař odd. KJ

22496 2931

JARKOVSKÁ Zuzana MUDr. Ph.D.

FP 

22496 6693

JEŽKOVÁ Jana MUDr. Ph.D.

FP

22496 6694

JISKRA Jan MUDr. Ph.D.

odd. D2

22496 2919

JOHNOVÁ Simona

staniční sestra odd. D1

22496 2961

KÁBRTOVÁ Eva Bc.

úseková sesra FP

22496 6693

KAVÁLKOVÁ Petra Mgr.

LEM

22496 2804

KMEŤOVÁ Alexandra MUDr.

FP

22496 6608

KOSÁK Mikuláš MUDr.

 

22496 2921, 2922

KOTRLÍKOVÁ Eva MUDr.

ved. lékař odd. MJ

22496 2926

KRÁL Jiří doc. MUDr. CSc.

ved. lékař odd. B

22496 2932

KRÁLÍKOVÁ Eva MUDr. CSc.

FP

22496 6608

KRAVAROVÁ Eva Mgr. 22496 2921, 2922

KREJČÍ Hana MUDr. Ph.D.

FP

22496 6693

KROPÍKOVÁ Marcela

soc. pracovnice

22496 2469

KRŠEK Michal prof. MUDr. CSc.

ved. lékař odd. D1

22496 2961

KRUPIČKA Jan MUDr. Ph.D.

22496 2921, 2922

KRUPIČKOVÁ Zdislava MUDr. Ph.D.

ECHO

22496 2949

KRUTSKÁ Světla  Mgr.

vrchní sestra

22496 2923

KŘEMEN Jaromír MUDr. Ph.D.

odd. MJ

22496 2884
KŘENKOVÁ Jana

OSTEOCENTRUM

22496 9280

KŘÍŽOVÁ Jarmila MUDr. Ph.D.

odd. MJ

22496 2884

KUDLIČKA Jaroslav MUDr.

22496 2921, 2922

KVASNIČKA Tomáš doc. MUDr. CSc.

22496 2921, 2922

LACINOVÁ Zdenka RNDr.

LEM

22496 2929

LÍMANOVÁ Zdenka doc. MUDr. CSc.

FP

22496 6453

LUCHAVOVÁ Mária MUDr.

 

22496 2921, 2922

MAKUCHOVÁ Věra

provozářka

736 404 880

MALÁ Zdeňka

provoz

22496 2978

MALÍK Jan doc. MUDr. CSc.

odd. KJ

22496 2931

MAREK Josef prof. MUDr. DrSc.

 FP

22496 2995

MARUNA Pavel doc. MUDr. CSc.

odd. D3

22496 2919

MATHIOVÁ Simona MUDr. 22496 2921, 2922

MATOULEK Martin MUDr. Ph.D.

 FP

22496 2991

MENČÍKOVÁ Kateřina MUDr.

22496 2921, 2922

MICHALSKÁ Dana MUDr. Ph.D.

OSTEOCENTRUM

22496 9280

MOTYKOVÁ Eva MUDr. 22496 2921, 2922
MRÁZ Miloš MUDr.

 

22496 2921, 2922
NEVRTALOVÁ Dagmar

staniční sestra odd. C

NOVOTNÝ Zdeněk MUDr.

SPIN

22496 2825

OWEN Klára MUDr. Ph.D.

 FP

22496 6694

PACOVSKÝ Vladimír prof. MUDr. DrSc.

 

22496 2902

PANUŠOVÁ Andrea

staniční sestra odd. D3

22496 2800

PELEŠKA Jan MUDr. CSc.

FP

22496 6650

PETRÁK Ondřej MUDr. Ph.D.

odd. C

22496 2945

PETRÁŠEK Jan prof. MUDr. DrSc.

 

22496 2976

POHLOVÁ Ludmila MUDr.

 

22496 2921, 2922

POTlUKOVÁ Eliška MUDr. Ph.D.

 

22496 2921, 2922

PRÁZNÝ Martin MUDr. CSc. Ph.D.

odd. D3

22496 2901

PRUSÍKOVÁ Martina MUDr.

22496 2921, 2922

RAŠKA Ivan MUDr. Ph.D.

OSTEOCENTRUM

22496 9280

ROSA Ján MUDr.

22496 2921, 2922

ROSICKÁ Martina MUDr. Ph.D.

 

22496 2921, 2922

SCHREIBER Vratislav prof. MUDr. DrSc.

LEM

22496 2908

SEDLÁKOVÁ Hana

ECHO

22496 2949
SLABÁ Šárka PhDr. Ph.D.

FP

22496 6361

SMUTEK Daniel doc. MUDr. ing. Ph.D.

FP

22496 6693

SOUKUPOVÁ Zuzana

knihovna

22496 2921

SPÁČIL Jiří MUDr. CSc.

 FP

22496 6640

STRÁNSKÁ Zuzana MUDr.

22496 2921, 2922

SUCHARDA Petr MUDr. CSc.

primář

22496 2920

SVAČINA Štěpán prof. MUDr. DrSc. MBA

přednosta

22496 2922

SVOBODOVÁ Šárka MUDr. Ph.D.

 FP

22496 6693

ŠIMKOVÁ Marta

staniční sestra odd. B

22496 2932

ŠIMŮNKOVÁ Kateřina MUDr. Ph.D.

FP

22496 6450

ŠKRHA Jan prof. MUDr. CSc. MBA

1. zástupce přednosty

22496 2463

ŠKRHA Jan MUDr.

22496 2921, 2922

ŠNEJDRLOVÁ Michaela MUDr.

 

22496 2921, 2922

ŠOMLÓOVÁ Zuzana MUDr.

22496 2921, 2922

ŠOUPAL Jan MUDr.

22496 2921, 2922

ŠTĚPÁNKOVÁ Lenka MUDr.

FP

22496 6608

ŠTRAUCH Branislav MUDr. Ph.D.

odd. C

22496 2945

ŠTULC Tomáš doc. MUDr. Ph.D.

ved. lékař odd. D3

22496 2901

TELIČKA Zdeněk Mgr.

správce počítač. sítě

22496 2958
TOUŠKOVÁ Věra MUDr.

22496 2921, 2922

TRACHTA Pave MUDr.

22496 2921, 2922

TUKA Vladimír MUDr. Ph.D.

odd. B

22496 2932

TURKOVÁ Hana MUDr.

22496 2921, 2922

TVRDÍKOVÁ Jana

Centrum prev.kardiologie FP

22496 6640

URBANOVÁ Monika MUDr.

22496 2921, 2922

VALENTA Zdeněk doc. Mgr. M.Sc. Ph.D.

ÚI AV ČR

22496 2921, 2922

VOTAVOVÁ Dagmar

EKG

22496 2973

VRABLÍK Michal MUDr. Ph.D .

odd. D1

22496 2961

WEISS Vladimír MUDr. CSc.

FP

22496 6728

WIDIMSKÝ Jiří prof. MUDr. CSc.

ved. lékař odd. C

22496 2945

ZELINKA Tomáš doc. MUDr. CSc.

odd. B

22496 2856

ZELINKOVÁ Jiřina

staniční sestra odd. KJ

22496 2931

ZIKÁN Vít MUDr. Ph.D.

OSTEOCENTRUM

22496 2913

ZLATOHLÁVEK Lukáš MUDr. Ph.D.

odd. D1

22496 2961

Staff and contacts