Management

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA., head

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MBA, 1st deputy head

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., deputy head

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., deputy head

MUDr. Petr Sucharda, CSc., head physician

Mgr. Světla Krutská, head nurse

Štěpánka Haškovcová, economist

Management